ALA BAMA, spol. s r.o.

ALA BAMA, spol. s r.o.

 Srdečne vitajte na našej stránke, ktorá má za úlohu poskytnúť Vám základné informácie o našej spoločnosti. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte, budeme sa snažiť Vám čo najkomplexnejšie odpovedať.


Tešíme sa na osobné stretnutie s Vami.
kolektív ALA BAMA, spol. s r.o.

 

Na slovenskom trhu pôsobíme od r. 1995. V rámci našej ponuky poskytujeme kompletné upratovacie služby (pravidelné upratovanie, jednorázové upratovanie, postavebné upratovanie, upratovanie domácností, a pod. ...).  V súčasnosti upratujeme objekty energetiky, peňažných ústavov, štátnych inštitúcií a mnoho súkromných spoločností. Máme celoslovenskú pôsobnosť prostredníctvom pobočiek a regionálnych manažérov.

 

Služby zmluvného charakteru:

    administratívne priestory
    bankové domy
    archívy
    autosalóny
    predajne
    zdravotnícke zariadenia
    výrobné priestory
    domácnosti

Vypracovanie cenovej ponuky
1 krok
Pred realizáciou
VY  MY

    pripravte si plochy priestorov ktoré chcete upratovať (najvhodnejšia je výkresová dokumentácia, nie je to však nevyhnutné, postačuje plocha v m2 ).

    pripravte si vaše požiadavky :

    početnosť výkonov ( 1xdenne, 2xdenne, 2xtýždenne a pod. )
    špecifiká v objekte ( antistatické podlahy, špeciálne druhy povrchov, miestnosti sprístupnené len za prítomnosti dozoru, prípadne len v určitých hodinách,...)
    požiadavky na personál (zdravotný preukaz, výpis z registra trestov, prebratie zamestnancov, ..)
    čas sprístupnenia na výkon služieb a spôsob kľúčovej služby v prípade uzamykania, či kódovanie objektu

    urobíme obhliadku priestorov

    na základe vami predložených podkladov a zistených potrieb , navrhneme rozpis prác a periodicitu jednotlivých výkonov

    pripravíme cenovú ponuku, ktorú spolu s návrhom systému vám predložíme na pripomienkovanie

VY  MY

    navrhnutý systém upravíte podľa vašich predstáv a prevádzkových skúseností ( doplnenie, vylúčenie, prípadne zmena periodicity úkonov,..)

    Vaše pripomienky zapracujeme do cenovej ponuky

Po vzájomnej dohode a uzavretí zmluvy
2 krok
Realizácia
VY  MY

    vyhradíte priestory pre uloženie techniky, pracovných pomôcok, čistiacich prostriedkov (vhodné sú s možnosťou uzamknutia)

    poskytnete krátke preškolenie pracovníkov určených na výkon služieb o prevádzke (možnosť pohybu v objekte, uzamykanie , miesta hlásenia požiaru, únikové východy, umiestnenie hasiacich prístrojov, lekárničky, iné špecifiká objektu...)

 

    zabezpečíme spoľahlivý personál, zabezpečíme interné školenia BOZP a PO, školenie o pracovných postupoch ( čas výkonu prác, rozpis prác, používanie určených čistiacich prostriedkov, manipulácia s technikou, špeciálne požiadavky na údržbu), školenie o komunikácií so zákazníkom, používaní rovnošaty s identifikáciou. školenie v oblasti ISO , EMS , OHSAS podľa interných predpisov našej spoločnosti.

    personál uvedieme na prevádzku a zaučíme podľa odsúhlaseného systému výkonu služieb

    zabezpečíme technické a materiálové vybavenie na výkon služieb s pravidelnou kontrolou stavu a dopĺňaním podľa potreby prevádzky

    pridelíme zodpovedného pracovníka na celkovú správu prevádzky (kontrola kvality, zásobovanie, personálne zabezpečenie, komunikácia s vašim poverenou osobou, realizácia mimoriadnych prác,..)

VY  MY
vyjadrenie spokojnosti s našimi službami úhradou faktúry podľa dohody  všetko ostatné

 

Jednorazové upratovanie a čistenie:

    čistiace a upratovacie práce
    umývanie okien
    tepovanie kobercov, stoličiek a sedačiek
    čistenie textilných žalúzií ultrazvukom
    umývanie vonkajších, vnútorných a medziokenných žalúzií
    umývanie presklených plôch horolezeckou metódou, z plošiny
    čistenie podláh (PVC, keramické, kameninové, betónové,....)
    ošetrenie a konzervácia podláh (polymerizácia, kryštalizácia),
    po stavebné upratovanie
    pred kolaudačné upratovanie
    pre prípad priebežnej údržby
    upratovanie domácností
    čistenie výrobných hál
    odprašovanie konštrukcií
    čistenie garáží
    tlakové čistenie plôch
 ALA BAMA, spol. s.r.o.
ul. Vysokoškolákov 4, P.O.Box 100, 010 08 Žilina
IČO: 36376612
IČ DPH: SK2020101842
zapísaná v Obch. reg. OS Žilina, oddiel S.r.o., vložka č. 10794/L

Tel./fax: 041 5625 625
Tel./fax: 041 5626 648
HOT LINE: 0905 625 625, 0903 625 625
E-mail: alabamaalabama.sk


ALA BAMA, spol. s.r.o., pobočka Bratislava
Galvániho 2, 821 04 Bratislava
Tel.: 0907 836 614
E-mail: alabama.baalabama.sk
https://www.alabama.sk