ALL SERVICE

ALL SERVICE

 Vitajte


ALL SERVICE zabezpečuje 20 rokov komplexné služby v oblasti facility management

HLAVNÉ PRIORITY:
úspešnosť – tradícia

efektivita – systémy manažérstva podľa noriem

STN EN ISO: 9001:2008
STN EN ISO: 9001:2009
STN OHSAS ISO: 18001:2009
STN EN ISO: 14001:2004
STN EN ISO: 14001:2005

komplexnosť – kompletná ponuka služieb

rýchlosť – krátke dodacie lehoty

kvalita – pravidelné školenia zamestnancov

profesionalita – členstvo 1. SOP

 

 Údržba a správa budov
Upratovacie práce

- jednorázové -  (odstraňovanie havárií)

- pravidelné – (údržba na základe dohodnutého harmonogramu)

-nepravidelné – (upratovanie na zavolanie)

- čistenie komunikácií a verejných priestranstiev mesta

- strojové a ručné čistenie
Letná a zimná údržba

-  umývanie okien na budovách

- výpomoc pri údržbe chodníkov

- odpratávanie snehu z námestí a schodísk

- riešenie kalamitných situácií
Deratizácia, Dezinfekcia, Dezinsekcia

-ničenie škodcov všetkých typov
Technická správa budov

- obstarávanie služieb

- inžiniering
Údržba zelene a zemné práce

- rekultivácia trávnatých plôch a stromovej zelene

- zber nečistôt z trávnikov (papiere, igelity a rôzny odpad)

- výsadba zelene a služby záhradného architekta

- zberný dvor

[flagallery gid=3 name="/sluzby"]
 

 Energetické úsporné projekty

Slovo energia počujeme viackrát za deň. Hovorí sa o zdrojoch energie, výrobe energie, dodávkach energie, spotrebe a cene energie a hlavne o šetrení energie.

Hlavné dôvody šetrenia energiou:

nedostatok fosílnych palív
nedostatočné využívanie netradičných zdrojov energie (slnka, vetra, geotermálnych prameňov, vody)
nepriaznivé vplyvy na životné prostredie a človeka (dym, kyslé dažde, globálne otepľovanie…)

Energiou je potrebné šetriť:

vypnúť stroje, ktoré sa práve nepoužívajú
zatvárať dvere a okná
izolovať, aby sa udržalo teplo
používať energeticky efektívne spotrebiče a technológie
využiť niektorý z projektov spoločnosti ALL SERVICE, s.r.o.
ENERGETICKÉ ÚSPORNÉ PROJEKTY

Verejné osvetlenie
- pre obce, mestá a samosprávne kraje

Interiérové osvetlenie

- všetky vnútorné prvky osvetlenia, od poistky až po žiarovku

 Odpadové hospodárstvo

 

Významný krok v ochrane životného prostredia je efektívne hospodárenie s odpadmi.  Zrealizovali sme množstvo úspešných projektov zameraných na zber, separáciu a recykláciu odpadov.
V tejto oblasti poskytujemexx:
Odvoz odpadu

- pravidelný odovoz odpadov z nádob s objemom 110,120,140 a 240 litrov, 1100 litrov a kontajnerov a veľkokapacitných kontajnerov o obsahu 5 až 7 m3
Zneškodňovanie odpadu

- skládka

-separácia a čiastočná recyklácia
Zhodnocovanie odpadu

- kompostáreň,

- zhodnocovanie biologického odpadu dážďovkami

 Kontakt
ALL  SERVICE s.r.o.,

Jána Milca 24,

010 01 Žilina

office : 041 500 10 62

allservice@allservice.sk
https://allservice.sk