11. Voigtländer Kamera-Marke,

11. Voigtländer Kamera-Marke,

Preis 110, - €