AS - Centrum spol. s r.o.

  AS - Centrum spol. s r.o.

ViTAJTE A ZOZNÁMTE SA S NAMI ...

 

Deň zápisu firmy AS-CENTRUM spol. s r.o. do Obchodného registra bol 6. marec 1995, ako spoločnosť pre obchod a služby. Od začiatku sa špecializovala na upratovacie služby - čistenie a upratovanie verejných dopravných prostriedkov. Prvé skúsenosti sme získali pri čistení osobných železničných vozňov v súčinnosti s materskou firmou Meton spol. s r.o.  s ktorou boli v kontakte. Naša materská firma Meton spol. s r.o. začala pôsobiť v konkurenčnom trhovom prostredí v roku 1990 a skúsenosti s čistením osobných železničných vozňov odovzdala postupne spoločnosti AS-CENTRUM  spol. s r.o. Neskôr spoločnosť Meton spol. s r.o. ukončila svoju činnosť s právnym dôvodom zrušenia podľa § 68 ods.3 písm. c/ Obchodného zákonníka a následne bola vymazaná  z Obchodného  registra  na  základe uznesenia Okresného súdu Košice I  č.k27Cbr/72/2006-15 zo dňa 1. februára 2008.


Časom sa spoločnosť špecializovala na technicky náročnejšie druhy čistenia zamerané na silne znečistené povrchy rôznymi druhmi nečistôt.Všetky práce vykonávame s cerifikovanými výrobkami remonovaných dodávateľov s dôrazom na ochranu životného prostredia.

 

Na základe uvedeného prehľadu o činnosti našej spoločnosti v oblasti upratovacích služieb Vám nezáväzne spracujeme cenovú kalkuláciu podľa Vášho zadania.

Vysvetlíme Vám spôsob navrhnutej technológie, jednotlivé kalkulované ceny v cenových reláciách roku 2011 pre upratovacie služby interiérov a exteriérov vozidiel prípadne doporučíme sesterskú spoločnosť špecializovaného zamerania na čistenie Vašich kancelárskych, priemyselných a bytových priestorov alebo aj na práce v exteriéroch.

Bezproblémovo Vám vieme zabezpečiť čistenie :


-  Podnikov, inštitúcii a kancelárií

    -Ubytovacích priestorov aj nebytových priestorov

    -Obytných komplexov

    -Zdravotníckych zariadení

    -Obchodných priestorov a priestorov s veľkým pohybom ľudí

    -Verejných priestranstiev, parkov a chodníkov

    -Údržbu komunikácií aj s zimnou službou

    -Odstranovanie grafitti

    -Kryogenické čistenie povrchov

    -Dezinfekciu klimatizácii a vzduchotechniky

    -a iné špecializované činnosti podľa požiadavkyNašou filozofiou je sústavné udržiavanie a dosahovanie trvalej kvality práce poskytovaných služieb tak, aby boli maximálne uspokojované požiadavky našich zákazníkov, trvalým zabezpečovaním a zlepšovaním kvality zvyšovať prosperitu spoločnosti budovanú na spokojnosti zákazníkov, vlastných zamestnancov, dodávateľov a kooperujúcich firiem a poskytovať uvedené služby takým spôsobom, aby sme v čo najväčšej miere obmedzili negatívne vplyvy na životné prostredie, informačnú bezpečnosť, vznik úrazov a chorôb z povolania a zároveň vytvorili našim zamestnancom zdravé pracovné prostredie a bezpečné pracovné podmienky.


Stratégiou spoločnosti AS-CENTRUM, s.r.o., je pri poskytovaní uvedených služieb zodpovedným spôsobom prihliadať na ochranu životného prostredia, ochranu bezpečnosti informácií, zabezpečovať ochranu zdravia a bezpečnosti našich zamestnancov, rešpektovať všetky príslušné požiadavky všeobecne záväzných predpisov a požiadavky našich zákazníkov. Tieto skutočnosti dokladujeme udelenými certifikátmi STN EN ISO 9001:2001,    STN EN ISO 14001:2005   a  STN OHSAS 18001:2008

 

AS-Centrum spol.s r.o.

Osuského 42

851 03 Bratislava


Office:

Pečnianska č.6

851 01 Bratislava

tel./fax:02 527 314 77

e-mail: ascentrum@ascentrum.sk


Post:

P.O. Box 88

852 88 Bratislava

 

https://www.ascentrum.sk