Benateh s.r.o.

Benateh s.r.o.


O firme

Hlavná činnosť firmy Benateh s.r.o. je zameraná na oblasť čerpacích staníc pohonných hmôt a olejových hospodárstiev. V tejto oblasti sme získali dlhoročné skúsenosti a veľa spokojných zákazníkov.

Pracovné činnosti

    nedeštruktívne skúšky nádrží (čistenie, tlakovanie, detektoskopia a kalibrácia laserom s vystavením všetkých potrebných dokladov)
    opravy spodnej technológie
    opravya čistenie ekodrénov
    maliarske a murárske práce
    stavebné práce
    zváračské práce
    zber a prevoz nebezpečných odpadov na likvidáciu

Výhody

    rýchle a kvalitné vyhotovenie požadovanej práce s garanciou záruky
    potrebné technické a materiálové vybavenie
    odborná a technická zdatnosť
    výhodné ceny

Významní zákazníci

    Slovnaft a.s., Bratislava
    Bena, Košice
    Tento a.s., Žilina
    Raven, Považská Bystrica

 


Referencie

    Agip
    Akor
    Coca-Cola
    Dopravné spoločnosti
    Galimex
    Holcim
    Jet ConocoPhilips
    Kinex
    Lesy SR
    Pekárne
    Poľnohospodárske družstvá
    Raven
    Real H-M
    Real K
    Sakson
    Slovak Telecom
    Slovnaft
    Spectrum
    Správa ciest
    Tatsuno Benč
    Tento
    Texa

 


Pracovné činnosti

Čerpacie stanice

    servis čerpacích staníc pohonných hmôt
    čistenie všetkých typov nádrží (1-plášťových, 2-plášťových, vyvložkovaných)
    umývanie atík ČS a výmena žiariviek
    odkalovanie nádrží
    meranie hrúbky stien nádrží (certifikát UTT)
    defektoskopické skúšky nádrží
    skúšky tesností nádrží a potrubí (certifikát LT/AB 2)
    čistenie potrubí pohonných hmôt a olejových hospodárstiev
    nátery nádrží
    montáž a servis ASF systému (nádrží a potrubí)
    opravy a rekonštrukcie poškodených nádrží a potrubí
    vizuálne kontroly nádrží (certifikát VT 2)
    litrovanie nádrží laserom a naftou

Výdajné stojany

    servis výdajných stojanov pohonných hmôt
    technické poradenstvo
    montáž stojanov
    opravy a predaj náhradných dielov

Enviromentálne služby

    skúšky tesnosti septikov, žump, havarijných a záchytných nádrží
    skúšky tesnosti kanalizácií
    likvidácia olejových hospodárstiev
    prevoz a likvidácia nebezpečných odpadov v súlade s predpismi ADR

Cisterny

    čistenie cisternových vozidiel a prepravníkov
    skúška tesnosti cisternových vozidiel a prepravníkov
    skúšky tesností cisternových vozidiel v súlade s predpismi ADR
    overenie prietokových meradiel
    vákuové skúšky zvarov

Ostatné

    výroba a montáž ekodrenov (vyst. protokolu)
    oprava elektroinštalácií
    montáž rekoperačného potrubia
    periodické kontroly a čistenie protipožiarnych poistiek
    autodoprava do 3.5t
    stavebné práce

 


Kontakty

Benateh s.r.o.
Bottova 1208/30
014 01 Bytča
fax: 041/558 9187
e-mail: benateh@benateh.sk

Ján Hrazdíra
Bottova 1148/22
014 01 Bytča
tel: 0903 524 240
e-mail: hrazdira@benateh.sk

Marián Dižo
Kolárovice 194
013 54 Kolárovice
tel: 0905 727 935
e-mail: dizo@benateh.sk

 

https://www.benateh.sk