BM CLEAN - Robert Bohmer

BM CLEAN - Robert Bohmer

Firma BM CLEAN sa zaoberá jednorazovým a pravidelným upratovaním všetkých typov priestorov.
Zabezpečujeme pre Vás bežné aj špecifické upratovanie pomocou profesionálnej techniky a čistiacich prostriedkov za bezkonkurenčné ceny.

      Naša firma bola založená v Bratislave v roku 2004. V počiatkoch sa firma špecializovala na čistenie kameninových a mramorových podláh. Od roku 2005 spoločnosť realizuje čistenia interiérov v rôznych druhoch objektov ako sú byty, administratívne budovy, výrobné, skladové a priemyselné celky ako aj práce výškového čistiaceho charakteru.
      Mnohostranná ponuka firmy zahrňuje všetky oblasti čistenia a upratovania, ako aj zabezpečenie starostlivosti a zásobovanie pre vonkajšie a vnútorné potreby budov. Naši technici Vám pomôžu pri riešení čistenia a upratovania budov, čistenia sklenených plôch a fasád, priemyselnej a zimnej údržby, atd. Firma BM CLEAN, sa snaží o vypracovanie metodiky riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9001 v oblasti upratovacích a čistiacich prác na Slovensku.

BM CLEAN je zárukou rýchleho jednanie, riešenia nadštandardných ale i bežných situácií, flexibility a predovšetkým profesionality. 

 

  Základnú ponuku našich služieb predstavuje:

    pravidelné upratovanie administratívnych budov, hotelov, ...
    pravidelné upratovanie bytových a nebytových priestorov
    pravidelné upratovanie a čistenie priemyselných objektov vrátane čistenia
    technologických zariadení, konštrukcií
    umývanie okien, výkladov a iných sklenených plôch
    výškové umývanie presklenných častí budov, fasád
    čistenie po maliarskych, stavebných a rekonštrukčných prácach
    tepovanie kobercov a napúšťanie podláh (polymerizácia)
    kryštalizácia kameňa
    letná a zimná údržba vonkajších priestorov
    ďalšie špeciálne práce podľa individuálnej požiadavky zákazníka


Vzhľadom na skúsenosti našich pracovníkov firmy, ktoré nadväzujú na poznatky získané zo spolupráce s nemeckou spoločnosťou pôsobiacou takmer v celej Európe, môžeme zaručiť vysokú profesionálnu úroveň a kvalitu našich služieb.
Naši zamestnanci pracujú s najmodernejšou technikou firiem COLUMBUS, CONTECON, KÄRCHER, GANSOW, HENKEL,Floorpul a ďalších.

Základný sortiment používaných čistiacich výrobkov predstavujú nemecké výrobky firmy Henkel, ktoré spĺňajú všetky požiadavky týkajúce sa ochrany zdravia a ochrany životného prostredia. Sú biodegradabilné a schválené hlavným hygienikom Slovenskej republiky. Doplnkové čistiace a dezinfekčné prostriedky tvorí sortiment výrobkov renomovaných firiem HENKEL, TANA, BANCHEM a ďalších. Jednotlivé výrobky sa aplikujú adekvátne podľa druhu povrchu a charakteru prostredia, pričom sa vždy snažíme rešpektovať individuálne želania svojich zákazníkov.
Všetky činnosti súvisiace so zabezpečením nerušeného priebehu procesu poskytovania služieb v objekte zákazníka koordinuje objektový vedúci, ktorý zároveň kontroluje dodržiavanie harmonogramu čistiacich prác v súlade so zmluvne dohodnutými podmienkami. Objektový vedúci je v neustálom kontakte so zákazníkom, aby bolo možné pružne reagovať na všetky individuálne požiadavky zákazníka.

V prípade, že sa rozhodnete využiť naše upratovacie služby, budeme sa snažiť neustále Vás presviedčať o našej spoľahlivosti a poskytovať služby k Vašej plnej spokojnosti. Cieľom celého nášho snaženia je na prvom mieste spokojný zákazník a žiarivá čistota 

 

 Ponuka služieb - Administratívne priestory    
Starosti o čistenie prenechajte nám. Naši pracovníci vyčistia a upracú kancelárske budovy, výrobné a technické priestory, komplexy úradov, haly, foaje, zasadacie a konferenčné sály, hotelové izby, kultúrne alebo športové haly a ostatné komunálne zariadenia, predajné a skladovacie priestory samoobslúh a nákupných stredísk.

Zaistite si:

    spoluprácu s podnikom služieb, ktorému môžete dôverovať
    zachovanie vyššej hodnoty objektu a inventáru nasadením školeného personálu, vysokokvalitných čistiacich prostriedkov a moderných prístrojov
    Prevedenie všetkých prác pri zohľadnení ochrany životného prostredia
    Spoľahlivé a svedomité splnenie všetkých dohodnutých činností

 

 Ponuka služieb - Priemyselné priestory    


Lepší vzhľad, nízke náklady na údržbu.
Veľké podlahové plochy, výrobné haly, sklady, autoparky aj kancelárie vyžadujú stálu pozornosť a údržbu. Priemyselné plochy vyžadujú spoľahlivé, bezpečné a výkonné stroje i vyškolený personál.

 

 Ponuka služieb - Čistenie sklenených plôch a fasád    
Lesklé fasády a zrkadliace sa plochy sú a zostanú vizitkami každej budovy. Naši pracovníci čistenia skla a fasád sú skutoční profesionáli pre vonkajšie plochy. Starajú sa o to, aby už zvonku bolo vidieť, ako príjemne sa možno cítiť vnútri.

Čistíme a ošetrujeme:

    sklenené plochy a rámy všetkých veľkostí a foriem.
    Všetky druhy fasád, vrátane hodnotu zachovávajúcu konzerváciu
    S maximálnou úrovňou vedomostí o stavebných materiáloch a špeciálnymi vedomosťami o vecne, odborne a ekologicky optimálnych čistiacich postupoch. Cieľom je trvalé uchovanie hodnoty objektov
    Dostaneme sa aj do toho najneprístupnejšieho kútika nasadením zdvižných plošín, špeciálnych rebríkov a pojazdných lešení.

 

 Ponuka služieb - Čistenie verejného sektoru    
Vo verejných priestoroch, letiskových halách, športoviskách, metre, vo viacúčelových halách a na veľkých vonkajších plochách môže byť upratovanie za sťažených podmienok. Preto sú hospodárske čistiace zariadenia pre perfektnú čistotu a hygienu súčasťou našej ponuky.
Potravinársky priemysel kladie veľké nároky na výkonnosť a prísne hygienické predpisy. Tieto požiadavky sa však presne zhodujú s našimi predstavami o kvalite.
Vďaka nášmu úzkemu spojeniu s priemyslom vznikli tie najlepšie riešenia.

 

 Ponuka služieb - Mimoriadne práce   

    Nevýrobná sféra :
        tepovanie kobercov a čalúneného nábytku
        umývanie okien a sklených výkladov aj výškové
        napúšťanie podláh polymérmi
        kryštalizácia podláh
        upratovacie práce po maliaroch
        generálne upratovanie po stavebných prácach

    Výrobná sféra :

        umývanie podláh vo výrobných halách a skladových priestoroch, odstránenie mastnôt, starých nánosov špiny, odstránenie mechanických nečistôt
        umývanie svetlíkov vo výrobných halách
        umývanie a čistenie rozvodov médií ( rozvodov elekt. energie, pary, vzduchu ...)
        čistenie nosníkov vo výrobných halách
        čistenie pracovných plošín, schodíšť a žeriavových dráh
        odsávanie prachu aj z výbušného prostredia z výrobných priestorov
        čistenie zariadení znečistených od rôznych materiálov používaných pri pracovných technológiách ( farba, sadze, vápenné postreky a pod.)
        vnútorné a vonkajšie čistenie skladových zásobníkov
        čistenie fasád domov
        natieranie nosníkov, schodíšť a plošín vo výrobných halách
        ďalšie špeciálne práce vo výrobnej sfére podľa požiadaviek zákazníka
 

BM CLEAN - Robert Bohmer
+421 0907 739 531
bmclean@bmclean.sk
www.bmclean.sk