C.E.G.A. Services, s.r.o.

C.E.G.A. Services, s.r.o.


O firme

Spoločnosť C.E.G.A. Services, s.r.o., zabezpečuje technickú správu objektu, kompletný záhradnícky, údržbársky, upratovací a čistiaci servis. Sídlo spoločnosti je v Bratislave, pôsobí však na celom území SR v 22 pobočkách.

Spoločnosť C.E.G.A. Services, s.r.o. je sesterskou spoločnosťou reklamnej agentúry C.E.G.A. Promoject, s.r.o. a bezpečnostnej agentúry Central European Guard Administration, s.r.o., ktorá je významným dodávateľom bezpečnostných služieb na Slovensku, čím spoločne u väčšiny klientov dodávajú komplexný balík služieb potrebných pre bezpečný a bezproblémový chod ich pracovísk, prevádzok a ostatných objektov.

 

Ponúkané služby

    technická správa budov,

    čistiace práce exteriérov a garáží,

    záhradnícke práce,

    elektroinštalatérske práce,

    vodoinštalatérske práce,

    stolárske práce,

    pravidelné upratovanie kancelárskych a obslužných priestorov budov, výrobných a skladových priestorov priemyselných prevádzok,

    generálne jednorázové upratovania

 


C.E.G.A. Services, s. r. o.

Trnavská cesta 50

Bratislava 821 02
Tel.:

+421 2 44 88 88 44
E-mail:

info@cega.sk
https://www.cega.sk