CHEVMONT Považská Bystrica

CHEVMONT Považská Bystrica

Ponúkame:

odborné poradenstvo, chemické čistenie kotlov,ohrievačov TÚV,predohrevov a výmeníkov, pasiváciu nových energetických zariadení a rozvodov ÚK, montáž opravy a servis ionexových a elektromagnetických úpravní vôd,posudzovanie a sledovanie chemického režimu kotolní a výmeníkových staníc, montáž dávkovacích čerpadiel

 

Chemické čistenie kotlov, ohrievačov TÚV, predohrevov a výmeníkov, chemické čistenie rozvodov ÚK.

    chemické čistenie kotlov zo strany vody i zo strany spalín ( vyčistením nánosov z teplozmenných stien sa u zanedbaných zariadení dosiahne úspora až 30% tepelnej energie),

    chemické čistenie ohrievačov TÚV, predohrevov a výmeníkov,

    chemické čistenie rozvodov ÚK, ktorým sa okrem okamžitej úspory vyvarujete aj zbytočným nákladom na prevádzku :

    kalorimetrov a termostatických ventilov - znečistený systém zapríčiňuje ich poruchovosť a tým skracuje ich životnosť,

    nevyváženého vykurovacieho systému - pri výpočte vyváženosti sa počíta so stavom systému, v akom bol prvý krát spusený do prevádzky,

    pomerových meradiel - znečistený systém môže zapríčiniť nedokonalú cirkuláciu vody na koncovej časti radiátorov a tým vznikne chybný odpočet odberu tepla.

Čistenie rozvodov ÚK je nutné previesť pred montážou drahých prístrojov pre meranie a reguláciu. Pre tieto prístroje je potrebné zabezpečiť úplnú čistotu vykurovacieho systému, ako to uvádza aj väčšina výrobcov týchto prístrojov vo svojich montážnych a záručných predpisoch. To isté platí o pripájaní nových kotlov a výmenníkov ku starým rozvodom. Minerálne nánosy a biomasa sa cirkuláciou zhromaždia v trubkách kotla, čím spôsobia jeho poškodenie a tým i skrátenie jeho životnosti.

Pasiváciu nových energetických zariadení a rozvodov ÚK

Pasiváciou nových energetických zariadení a rozvodov Ú K pred spustením do prevádzky (pasiváciou sa vytvorí ochranný film, ktorý chráni potrubia pred koróziou a spomaľuje tvorbu nánosov a biomasy).

Dodávka a servis:

    montáž, opravy a servis ionexových a elektromagnetických úpravní vôd.

    posudzovanie a sledovanie chemického režimu kotolní a výmeníkových staníc, včetne rozborov na kvalitu vody v zmysle STN 077 401.

    montáž dávkovacích čerpadiel chemikálií ( chlóru, alkalizačných a dezoxydačných chemikálií...)

    dodávka priemyselných a laboratórnych chemikálií pre kotolne a úpravne vôd

Chemická úprava vody

Čo je úprava vody reverznou osmózou?
Reverzná osmóza je efektný spôsob úpravy pitnej vody, pri ktorej sa odstraňuje až 98 % všetkých kontaminantov. Reverzná osmóza pracuje na princípe polopriepustnej membrány. Molekuly väčšie ako molekuly vody neprejdú cez osmotickú membránu, takže membrána prepustí molekuly vody, avšak neprepustí rôzne prímesi a nečistoty, ktoré odvedie zvyšná voda do odpadu. RO sú v bohatej  ponuke pre priemyselné využitie  ako aj domácnosť s možnosťou zabudovania do kuchynských drezov.

 Považská Bystrica

kontakt: Ing. Vladimír Dujsík Rozkvet 2069/152 - 4 , 017 01 Považská Bystrica
IČO 34364722
DIČ 1020516156
telefón: 0905/251 884
fax: 00421/42 4325598
email: chevmont@chevmont.sk
https://www.chevmont.sk