DOMESTICA SR, spol. s r.o.

DOMESTICA SR, spol. s r.o.

Naši klienti

    neuvádzame žiadnych, pretože diskrétnosť a mlčanie o našich zákazníkoch je pre nás veľmi dôležité
    to, čo je u Vás doma, je Vaše súkromie a aj naše gazdinky, pokiaľ si to tak želáte, budú ako členovia Vašej rodiny.
    medzi našich klientov patria všetci tí, ktorí dávajú prednosť svojej rodine alebo svojim záľubám pred nudnou prácou v domácnosti
    naše služby si objednávajú najmä pracovne vyťažené ženy – podnikateľky, ale aj ženy na materskej dovolenke, ktoré sa rozhodnú čas, ktorý by venovali žehleniu venovať radšej svojmu dieťatku

    nie je zriedkavý prípad, ak službu príde objednať manžel ako darček pre svoju manželku
    nezanedbateľné percento našej klientely tvorí skupina mladých, úspešných a ešte slobodných mužov, pre ktorých je jednoduchšie objednať si od nás gazdinku, ako mať doma manželku. Mať dobrú gazdinku je lepšie a istejšie ako zlú manželku
    medzi našich zákazníkov patria v neposlednom rade aj starší ľudia. Naša gazdinka im bude robiť cez deň spoločnosť a zároveň im uprace, nakúpi, navarí...
 

Upratovanie domácností

    zabezpečíme Vám jednu stálu gazdinku, ktorá sa postará o pravidelné upratovanie Vašej domácnosti – vyperie, vyžehlí, povysáva, poutiera prach, či umyje riad. Podľa potreby umyje okná, dvere, uprace Vašu chladničku alebo špajzu – jednoducho, naše gazdinky vykonávajú všetky domáce práce podľa Vášho želania
    všetky naše zamestnankyne vyberáme veľmi starostlivo, prechádzajú špeciálnym školením, samozrejmosťou je čistý výpis z regitra trestov
    podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie psychologických testov, ktoré sú zamerané predovšetkým na zistenie povahových vlastností a osobnostnej úrovne. Psychologické testy pod dohľadom odborníkov pomáhajú nám i Vám, aby Váš dom či byt zostal aj naďalej Vašim hradom
    pri výbere našich pracovníčok kladieme veľký dôraz na preverenie ich morálnej bezúhonnosti a spoľahlivosti
    pracovníčky podpisujú doklad o mlčanlivosti, to znamená, že všetko čo sa vo Vašej rodine dozvedia si nechávajú pre seba

    naša firma je poistená pre prípad neúmyselného poškodenia vecí
    gazdinká sa stará o Váš byt presne podľa Vašich prianí a predstáv
    podľa Vášho želania prichádza gazdinka do Vašej domácnosti v čase Vašej neprítomnosti, ale môže pracovať aj keď sa nachádzate doma
    pri odovzdávaní kľúčov od bytu gazdinka podpisuje protokol o prevzatí kľúčov
    firma DOMESTICA SR s Vami uzavrie zmluvu o poskytovaní služieb, kde sa presne špecifikuje aké práce bude pani vykonávať
    vyúčtovanie za služby sa robí po ukončení mesiaca, platíte iba odpracované hodiny. Platba môže prebiehať prevodným príkazom, poštovou poukážkou alebo hotovosťou. Ponúkame Vám aj možnosť platby formou inkasného príkazu
    máme jednotnú hodinovú sadzbu na všetky domáce práce, ktoré u Vás pani vykonáva

Upratovanie firiem

    medzi naše služby patrí aj upratovanie firiem
    podľa veľkosti firmy a podľa rozsahu prác Vám zabezpčíme jednu alebo viac gazdín, ktoré Vám zabezpečia, aby boli každý deň vysypané odpadkové koše, utretý prach, či umytá dlážka
    gazdinka môže udržiavať Vašu kuchynku a umývať Vám okná

    naše gazdinky môžu v rámci upratovania Vašej firmy aj požehliť všetko potrebné na prevádzku firmy ako napríklad utierky, uteráky, obrusy a pod.
    podľa Vašich požiadaviek, môže naša gazdiná nakúpiť aj čistiace prostriedky, ktoré Vám budú prefakturované bez nároku na našu províziu
 

O nás

    firma DOMESTICA SR, spol. s r.o. bola založená 24.01.1996

    spoločníci firmy sú Mgr. Eva Kopečná, Ing. Jana Šindelárová a Ing. Daniela Šabová

    nájdete nás na Májovej ulici 21, 851 01  Bratislava (areál TJ Slávia STU)

    t.č. 02/624 111 48, 0908 760 035,

 email: info@domestica.sk

https://www.domestica.sk