ELASTIK-M, s.r.o.

ELASTIK-M, s.r.o.

POLITIKA SPOLOČNOSTI
Naša spoločnosť je zameraná na poskytovanie čistiacich a upratovacích služieb a prevádzkovanie práčovne. Cieľom spoločnosti je neustále zvyšovanie kvality našej práce…
Viac informácií o politike kvality spoločnosti Elastik-M…
Práčovňa a rýchločistiareň
PRÁČOVŇA A RÝCHLOČISTIAREŇ
pre firmy, obyvateľov a zdravotnícke zariadenia • chemická rýchločistiareň • značenie prádla • šijacia dielňa • doprava k zákazníkovi podľa požiadaviek • komplexné služby s využitím moderných technológií, šetrných k životnému prostrediu
Upratovacie práce
UPRATOVACIE PRÁCE
upratovanie kancelárskych, výrobných, predajných, skladových a pivničných priestorov, hotelov, penziónov, chát, ubytovní, reštaurácií, jedální, škôl, novostavieb, obytných domov, rodinných domov, bytov • jednorazové a pravidelné upratovanie
Prenájom pracovných odevov
PRENÁJOM PRACOVNÝCH ODEVOV
zníženie nákladov zákazníka • sledovanie skladových zásob • reprezentačný imidž • pravidelnosť dodávok • administratíva – zrozumiteľné faktúry a možné daňové zvýhodnenie • aktualizácia v prípade nových potrieb zákazníka
Drogistický tovar
DROGISTICKÝ TOVAR
čistiace prostriedky na riad, na podlahu • dezinfekčné prostriedky • hygienické prostriedky • upratovacie prostriedky (upratovacie vozíky, handry, mopy, vedrá, pracovné oblečenie a obuv, pracovné oblečenie pre zdravotnícke zariadenia, rukavice)

 

Jednou z hlavných aktivít firmy ELASTIK-M, s.r.o. je veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s drogistickým tovarom. Kvalita služieb je garantovaná Certifikátom kvality STN EN ISO 9001:2001.
V našich skladoch nájdete široký sortiment:

    čistiacich prostriedkov (na riad, na podlahu)
    dezinfekčných prostriedkov
    hygienických prostriedkov (sanita, guličky, spreje, toaletný papier, utierky, tekuté mydlá)
    upratovacích prostriedkov (upratovacie vozíky, handry, mopy, vedrá, pracovné oblečenie a obuv, pracovné oblečenie pre zdravotnícke zariadenia, rukavice)

 

V roku 2006 firma ELASTIK-M, s.r.o. zaviedla a udržiava systém manažérstva kvality, splňujúci požiadavky pre Certifikát kvality STN EN ISO 9001:2001 na upratovacie práce. Kvalitu našich služieb zaručuje špičková čistiaca technika – tepovače, vysávače, upratovacie vozíky, špeciálna upratovacia technika.
Našim zákazníkom ponúkame širokú paletu služieb:

    upratovanie kancelárskych, výrobných, predajných, skladových a pivničných priestorov, hotelov, penziónov, chát, ubytovní, reštaurácií, jedální, škôl, novostavieb, obytných domov, rodinných domov, bytov
    jednorazové a pravidelné upratovanie
    upratovanie po maliarskych a stavebných prácach
    umývanie okien, výkladov
    umývanie a leštenie podláh, vysávanie
    tepovanie kobercov, sedačiek, stoličiek a kresiel
    dodávanie a dopĺňanie toaletného papiera, tekutého mydla
    individuálna činnosť podľa požiadaviek zákazníka

Denné práce:

Vysypanie odpadkových košov, vynesenie iného odpadu, výmena vreciek v odpadkových košoch, vysypanie a umytie popolníkov, utieranie prachu na voľných pracovných stoloch, utieranie prachu na ostatných plochách nábytku, utieranie prachu z okenných parapetových dosiek, vysávanie textilných podláh, umývanie pevných podláh, umývanie umývadiel a obkladačiek, umývanie dverí na miestach častého dotyku, kontrola množstva a doplnenie spotrebného hygienického materiálu.
Týždenné práce:

Utieranie prachu z doplnkových interiérových prvkov (vešiaky, obrazy, zrkadlá, zásuvky, vypínače...), vysávanie čalúneného nábytku, dôkladné umývanie pevných podláh i na menej prístupných miestach, umývanie keramických obkladov v kuchynkách a sociálnych zariadeniach, odstraňovanie vodného kameňa, umývanie dverí a zárubní, ošetrovanie dreveného nábytku.
Mesačne práce:

Umývanie dverí a zárubní, utieranie prachu z nábytku, umývanie celej plochy sklenených stien, špeciálne služby na požiadanie zákazníka.
Upratovací personál:

Naši pracovníci sú odborne vyškolení vo svojej činnosti. Sú oboznámení s prísnymi etickými pravidlami: zákazom nahliadať do dokladov a dokumentov zákazníka, nesmú používať zariadenia, ktoré nie sú predmetom zmluvne dojednaných upratovacích prác. Pri zistení akejkoľvek škody alebo závady sú povinní túto skutočnosť ihneď nahlásiť svojmu nadriadenému.
Ochrana životného prostredia:

Všetky používané čistiace prostriedky v maximálne možnej miere zohľadňujú ochranu životného prostredia, čo znamená, že spĺňajú tie najprísnejšie ekologické kritériá, biologicky sú dobre rozložiteľné, neobsahujú žiadne fosfáty. Všetky nami používané výrobky sú certifikované Štátnou skúšobňou v Nitre a ich používanie je schválené rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Referencie:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Úrad práce Martin
Martinská teplárenská, a.s., Martin
Sociálna poisťovňa, Martin

 

Pod dezinfekciou rozumieme potieranie choroboplodných zárodkov a mikroorganizmov chemickými a fyzikálnymi prostriedkami a ochranu pred ich šírením. Pri dezinfekcii pomocou špeciálnych chemických, fyzikálnych alebo kombinovaných postupov ničíme patogénne mikroorganizmy. Najčastejšie sú ošetrované budovy s veľkou migráciou ľudí, sauny, bazény, zdravotnícke zariadenia, poľnohospodárske objekty živočíšnej výroby, dopravné prostriedky (taxi, MHD), byty po zomrelých, pivnice a suterény po záplavách, povaly a strešné priestory.
Ponúkané dezinfekčné služby:

    Ochranná dezinfekcia – vykonáva sa bez vzťahu ku konkrétnemu ohnisku nákazy, teda aj v dobe, keď sa infekčné onemocnenie nevyskytuje. Je namierená proti možným cestám šírenia nákazy a vykonáva sa stále ako súčasť komplexných hygienických ošetrení.
    Ohnisková dezinfekcia – je zameraná na zneškodnenie choroboplodných zárodkov v ohnisku nákazy, s cieľom prerušiť ďalšie šírenie infekcie. Podľa časového sledu sa skladá z priebežnej a konečnej dezinfekcie.

Používané prípravky:

Na báze aktívneho chlóru, jódu, peroxozlúčenín, aldehydov.

 

Deratizácia je systém regulácie škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s ich prostredím a populačnou dynamikou. Odborníci z firmy ELASTIK-M, s.r.o. vám pomôžu s likvidáciou škodlivých hlodavcov (potkany, myši, krysy, hraboše a pod.), prípadne pri systematickom znižovaní ich početnosti preventívnymi aj represívnymi metódami. Hlodavci svojou prítomnosťou: prenášajú závažné infekčné choroby (salmonela, toxoplazmóza, Weilova žltačka a pod.), znečisťujú životné prostredie, požerom spôsobujú hospodárske škody, znehodnocujú výrobky a suroviny.
Druhy deratizácie:

    Ochranná (profylaktická).
    Ohnisková (priebežná a záverečná) je vykonávaná predovšetkým na ochranu zdravia ľudí a zvierat ale aj na zábranu rozsiahlych ekonomických strát
    Represívna – vykonáva sa pri nadmernom premnožení škodlivých hlodavcov.

Postup pri deratizácii:

    Monitorovanie – príprava deratizácie je dôležitá pre určenie stupňa zamorenia, druhu hlodavcov a výber najvhodnejšieho deratizačného prípravku. Týmto postupom sa výrazne znižuje negatívny dopad na životné prostredie a súčasne klesajú ekonomické náklady na samotnú deratizáciu.
    Vlastná deratizácia – pri kladení nástrah používame len prípravky povolené hlavným hygienikom SR. Pri ich rozmiestňovaní dbáme aby neboli dostupné deťom a domácim zvieratám, aby nedošlo k zbytočnému kontaminovaniu prostredia, aby prípravky boli chránené pred klimatickými vplyvmi, a aby nedochádzalo k voľne žijúcich druhov zvierat.
    Zabezpečenie objektu – výstražné letáky umiestňujeme na viditeľné miesta.
    Kontrola – doplňovanie nástrah a odstraňovanie uhynutých hlodavcov v pravidelných intervaloch, aby nedochádzalo k zbytočnému plytvaniu a zaťažovaniu životného prostredia.
    Ukončenie deratizácie – odstránenie zvyškov nástrah, varovných letákov a uhynutých hlodavcov. Doporučenie preventívnych opatrení – na vašu objednávku vám vypracujeme plán preventívnych opatrení.

Používané prípravky:

Požerové nástrahy, pasce, živolovky, repelenty, elektrické odpudzovače.

 

Firma ELASTIK-M, s.r.o. v tejto oblasti spolupracuje s výrobnými firmami na celom Slovensku. Kvality našich služieb dokumentuje zavedenie Certifikátu kvality STN EN ISO 9001:2001 na predaj nábytku.
Hlavné zameranie:

    predaj kancelárskych stoličiek a kresiel
    výroba kancelárskeho nábytku
    výroba kuchynských liniek
    kladenie plávajúcich podláh

Referencie:

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Bratislava
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Bratislava
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Firma ELASTIK-M, s.r.o. ponúka letnú a zimnú údržbu. V lete kosenie trávnikov, v zime pravidelné a okamžité odpratanie napadnutého snehu, solenie chodníkov a cestičiek. Cena za služby je závislá od veľkosti upratovanej plochy a frekvencie upratovania. Harmonogram prác je možné dohodnúť podľa špecifických požiadaviek zákazníka.
Ponuka služieb:

    Údržba trávnikov
    Rez živých plotov
    Ošetrovanie kvetinových záhonov
    Rez a tvarovanie stromov
    Hrabanie lístia
    Jarná letná a jesenná údržba čistoty
    Odhŕňanie snehu – nemusíte byť pripravení na náhlu snehovú nádielku, naši pracovníci vám radi ušetria námahu i váš drahocenný čas.
    Frézovanie – v prípade potreby máme k dispozícii aj snežné frézy.
    Solenie a čistenie chodníkov.
    Strojové pluhovanie

Jednorazové očistenie:

Telefonicky alebo mailom na objednávku v zimnom období. Cena je vyššia, lebo je riziko, že nebudú voľné kapacity (v prípade veľmi intenzívneho sneženia). V tomto prípade uprednostňujeme zákazníkov so zmluvou.

 

adresa:  ELASTIK-M, s.r.o.
Kollárova 5781
036 01 Martin
Slovenská republika
tel./fax:  00421 (0)43 4221 835
e-mail:  elastik@elastik-m.sk
https://www.elastik-m.sk