FACHMAN, spol. s r.o.

 FACHMAN, spol. s r.o.

 Firma FACHMAN s r.o. bola založená v roku 1990 a od  svojho vzniku sa špecializuje na vykonávanie upratovacích a čistiacich prác.

Postupne od roku 1990 sa firma s pribúdajúcimi zákazníkmi stále rozrastá, získava nové poznatky a skúsenosti, ktoré sa snaží zapracovať a tým neustále skvalitňovať a zefektívňovať prácu k úplnej spokojnosti zákazníka.


Spoločnosť je založená na:    
- komplexnosti poskytovaných služieb
- primeranej cene
- korektnom partnerskom vzťahu

 

Dôkazom kvality a efektívnosti  práce je celý rad významných zákazníkov na celom území Slovenska. Ústredie firmy sa nachádza v Bratislave, stredisko firmy v Rovinke, pobočku má firma v Nitre, regionálne zastupiteľstvá Banskej Bystrici, Zvolene, Brezne, Žiline, Ilave, Martine, Ružomberku, Leviciach, Komárne, Šahy, Rimavská Sobota, Lučenec, Nových Zámkoch, Trenčíne, Nové mesto nad Váhom, Považskej Bystrici, Dunajskej Strede, Senci, Trnave, Topoľčanoch, Senici, Malackách, Ivanke pri Nitre, Prievidzi, Rožňave, Liptovskom Mikuláši, Ružomberku, Poprade, Košiciach, Prešove, Michalovciach, Bardejove, Trebišove a Humennom.

Všetci pracovníci sú bezúhonní, poistení, zaškolení a zaučení v požadovanej profesii ktorú vykonávajú. Pracovníci sú vybavení jednotným pracovným oblečením s firemným logom a pracovnou obuvou. Vzhľadom na objem upratovacích a čistiacich prác, ktoré firma zabezpečuje je dodávka čistiacich prostriedkov zabezpečovaná od renomovaných svetových firiem. Firma používa pre výkon prác kvalitnú techniku a účinné a ekologicky nezávadné čistiace prostriedky, jednotný pracovný odev a pracovné pomôcky.

Po zúročení dlhodobých skúseností, pri súčasnom objeme prác je schopná zabezpečiť a zvládnuť upratovacie a čistiace práce kvalitne, včas a efektívne i náročných a veľkých komplexoch na celom území Slovenska.

Pre úplnú spokojnosť zákazníkov zabezpečuje upratovacie a čistiace  práce denného,  týždenného a mesačného charakteru, v čo najvyššej kvalite pri dodržaní všetkých dohodnutých zmluvných podmienok. 

Firma disponuje tiež čatou špeciálneho čistenia, ktorá zabezpečuje 24 hodinovú službu pre potreby špeciálneho čistenia ( tepovanie, čistenie a údržba tvrdých podláh s lakovaním, umývanie okien aj horolezeckou metódou, čistenie a leštenie prírodných a umelých kameňov, údržbu zelene).

 

V ponuke firmy nie sú len kompletné upratovacie práce v rámci štandardu ale tiež:

- upratovanie po maľovaní a stavebných prácach

- umývanie okien a výkladov

- tepovanie kobercov

- čistenie a napúšťanie PVC, linoleum, prírodného a umelého kameňa

- dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia

- letná a zimná údržba vonkajších priestorov

- ostatné špeciálne upratovacie práce

Pre zákazníkov plní nielen dojednané podmienky spolupráce podľa zmluvy, ale tiež prichádza s novými možnosťami pre zlepšenie stavu čistoty a priania zákazníka. Sleduje všetky trendy techniky upratovania a používania čistiacich prostriedkov, ktoré vedú k efektívnosti práce a zvyšovaniu kvality.

Základným princípom obchodnej filozofie firmy Fachman, s r.o. je poskytovať systém komplexných služieb pre oblasť čistenia. Nejedná sa len o obchodnú činnosť ale tiež o poskytovanie informačného servisu a stály poradenský servis pre zákazníkov. 

 

 Upratovacie práce v ponuke firmy

    upratovanie administratívnych budov
    upratovanie nemocníc
    upratovanie hotelov
    tepovanie kobercov a čaluneného nábytku
    čistenie mramoru
    čistenie okien
    leštenie kamenín
    čistenie a napúšťanie PVC
    dezinsekcia, dezinfekcia, deratizácia
    závodné stravovanie
    upratovanie po maľovaní a stavebných prácach
    umývanie okien a výkladov
    tepovanie kobercov
    čistenie prírodného a umelého kameňa
    letná a zimná údržba vonkajších priestorov
    ostatné špeciálne upratovacie práce
 

 Názov spoločnosti:    

FACHMAN, spol. s r.o.
Zapísaná v Obch. registri Oddiel Sro, Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 467/B
      
Adresa sídla:    

Dunajská 64,
811 08 Bratislava
Adresa strediska:    

Rovinka 232
900 41, okr. Senec
      
Tel. číslo:    

+421 2 / 45 98 53 25
+421 2 / 45 98 53 26
Faxové číslo:     +421 2 / 45 98 53 25
      
E-mail:     fachman@stonline.sk
Web:     www.fachman-club.sk
      
Bankové spojenie:    

Tatra Banka, a.s., Bratislava
č.ú.:   2626 000 490/1100
      
IČO:     00 602 728
IČ DPH:    

SK2020299589
      
Štatutárny orgán:     Ing. Somogyi Ladislav – konateľ spoločnosti
      
Kontaktné osoby:    

Ing. Somogyi Ladislav – konateľ spoločnosti
Imrich Nagy – riaditeľ spoločnosť