FINA rd, s.r.o.

FINA rd, s.r.o.

Vitajte na našej webstránke
Spoločnosť FINA rd, s.r.o. pracuje na trhu s priemyselným upratovaním od roku 1995. Prešla základným vývojom až do doby transformácie na právnickú osobu, t.j. spoločnosť s ručeným obmedzeným (rok 2003), ktorou je dodnes. Postupným rozširovaním pôsobnosti a vysokou kvalitou poskytovaných služieb sa prepracovala na konkurencieschopnú spoločnosť, ktorá dnes ponúka svoje služby celkovo už vyše 70 spokojným klientom na celom Slovensku. Spoločnosť je pripravená a kompetentná splniť všetky požadované úlohy na vysokej profesionálnej úrovni a to aj najnáročnejšiemu klientovi.

 

O nás
Spoločnosť FINA vznikla v roku 1995. Naším krédom sú dôslednosť a bezproblémovosť pre klienta. Ponúkame Vám čistiace a upratovacie práce so širokým záberom v rozsahu od čistenia výrobných hál a technológií, cez čistenie skladov, kancelárskych priestorov, čistenie obchodných priestorov, až po čistenie nebezpečných prevádzok z chemického hľadiska, čistenie lakovní. Súčasne sa o Vaše objekty postaráme aj po údržbárskej stránke - sem patrí napríklad oprava vodovodu, wc zariadení, opravy stien (maľovky) a podobne.

V letných mesiacoch vykonávame pre našich klientov kosenie trávnikov, polievanie zelených plôch a celkovú údržbu zelene. V zimných mesiacoch sa staráme o odpratávanie snehu.

 

Upratovanie
FINA sa zaoberá čistiacimi a upratovacími prácami od roku 1995. Ponúkame čistiace a upratovacie práce so širokým záberom v rozsahu od čistenia výrobných hál a technológií, cez čistenie skladov, kancelárskych priestorov, čistenie obchodných priestorov, až po čistenie nebezpečných prevádzok z chemického hľadiska.

    Priemyselné upratovanie a čistenie
    Upratovanie administratívnych objektov
    Upratovanie a čistenie obchodných centier
    Iné upratovanie a čistenie

 

Technická správa
Spoločnosť FINA ponúka svojim zmluvným ale aj budúcim klientom popri upratovacích prácach aj technickú správu a údržbu objektov a inštalovaných technológií. Zameriavame sa  predovšetkým na údržbu a starostlivosť pre kancelárske budovy, nákupné centrá, obchodné parky, priemyselné a logistické parky, hotely, kúpele, športové arény a pod. Našimi hlavnými prioritami v oblasti technickej údržby je koordinovať a dohliadať na bezpečný chod prevádzok našich klientov a to v nákladovo efektívnym spôsobom, ktorej cieľom je dlhodobé zachovanie hodnoty aktív.  Podstata správneho výkonu technickej údržby je predvídať a eliminovať možné riziká ešte predtým ako problém začne eskalovať. Byť aktívnym a nie reakčným partnerom je dôležité pre efektívnu prevádzku v akomkoľvek zariadení. Táto skutočnosť je to, čo odlišuje profesionálny výkon od priemernosti a je to jeden z hlavných cieľov spoločnosti FINA. V súčasnej dobe rozvoju nových technológií, dúfame, že prostredníctvom komunikácie a hľadania efektívnejších spôsobov, ako pracovať a podporovať sa navzájom, nám pomôže dosiahnuť také dodanie procesov a služieb, ktoré prekračujú očakávania našich klientov.
Pri výkone technickej správy sa orientujeme na nasledovné oblasti:

    Opravy a údržba budov a technických zariadení
    Obsluha a kontrola technických zariadení budov
    Výkon pravidelných odborných prehliadok, revízií a skúšok VTZ
    Servis HVAC
    Servis výťahov
    Servis slaboprúdových zariadení
    Servis výťahov
    Servis protipožiarnych systémov
    Služby BOZP a OPP
    Centrálny dispečing
    Non – stop havarijná služba


    Vykonávanie technického servisu pre administratívne budovy
    Vykonávanie technického servisu pre priemyselné budovy
    Vykonávanie technického servisu pre nákupné centrá
    Údržba

 

Exteriérová údržba
Spoločnosť FINA ponúka svojim zmluvným klientom popri upratovacích prácach aj exteriérovú údržbu objektov. V letných mesiacoch vykonávame pre našich klientov tiež kosenie trávnikov, polievanie zelených plôch a celkovú údržbu zelene. V zimnom období sa staráme o zjazdnosť ciest a schodnosť chodníkov v areáloch našich klientov, kde zabezpečujeme upratovanie a starostlivosť o zeleň.

    Údržba zelene
    Zimná údržba

 

Recepčné služby
Naša firma poskytuje outsourcing recepčných služieb. Zamestnávame informátorov pre návštevy v nami spravovaných objektoch. Naši zamestnanci v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke vrátane víkendov poskytujú nasledujúce služby:

    poskytovanie základných informácií o nájomníkoch
    usmerňovanie návštevníkov pri vstupe do budovy
    evidencia návštevníkov v určenom čase
    vizuálna kontrola objektu a jeho uzamknutie po určenom čase a cez víkendy
    fyzická vizuálna kontrola objektu v dohodnutých časových intervaloch
    obsluha a vizuálna kontrola technických zariadení
    vizuálna kontrola a priebežné sledovanie zariadení EPS a EZS
    kontrola a nahlásenie havarijného stavu, prípadne havárie technických zariadení
 

Hodnoty a vízie
Hodnoty.
Zákazník:
V prvom rade hodnota, je človek. Za každým zákazníkom vidíme človeka ktorý za niečo zodpovedá, má isté predstavy a plány.
Na nás sa obracia človek s potrebou vyriešiť čistotu, poriadok v prostredí okolo seba či už vo výrobnom závode, kancelárii alebo obchode. Tiež prostredie okolo objektov potrebuje mať čisté udržiavané, pokosené, v zime odhrnuté. Tam všade sa pohybujeme  a staráme sa o kvalitu života.
Zamestnanci:
Uvedomujeme si že náš hlavný ,, výrobný prostriedok´´ je človek.
Snažíme sa vytvárať pre našich zamestnancov podmienky ktoré vedú zamestnanca k výkonom, lojalite a tým k uspokojeniu zákazníka.
V dnešnej dobe je to veľmi ťažké ale pracujeme v oblasti upratovania a údržby už 17 rokov a tak máme isté skúsenosti.
Vízie.
Stále je čo zlepšovať.
Pracujeme na sebe, učíme sa a vedieme k tomu aj našich ľudí.
Hlavná vízia je pracovať efektívne, ekologicky a stať sa jedným z lídrov na slovenskom trhu.

 

Kontakt
FINA rd s.r.o.
Studenohorská 25
841 03 Bratislava

IČO: 35852291
DIČ: 2020226582
IČ DPH: SK2020226582
Zápis v OR OS Bratislava I, Sro 28243/B

mobil: +421 905 211 380
tel./fax: +421 2 647 89 916
e-mail: info@fina.sk
web: www.fina.sk