Home Service Slovakia s.r.o.

Home Service Slovakia s.r.o.

Vážený klient,

tým, že ste sa dostali na našu stránku, môžete mať vyriešené všetky problémy v oblasti upratovania a čistenia. Poskytujeme perfektný servis, na ktorý sa môžete spoľahnúť 24 hodín denne, a to aj počas víkendov a sviatkov. Uspokojíme aj najnáročnejších klientov, čím je naša firma známa už od roku 1995.

Našim prvoradým cieľom je zabezpečiť služby, ktoré vás odbremenia od vykonávania rutinných prác v domácnosti, odbúrať stres z povinností pri zabezpečovaní firemného upratovania, čím pre vás získame viac voľného času a skvalitníme váš život. Ekonomicky a spoločensky úspešní ľudia už zistili, že sa nedá perfektne zvládnuť kariéra, rodina aj domácnosť, preto sa využívanie služieb upratovacích firiem stáva súčasťou životného štýlu.

Našimi službami môžete tiež potešiť svoje manželky, rodičov a blízkych formou darčeku k narodeninám, meninám alebo na Vianoce a nemusíte sa pritom obávať, že váš darček nebude mať úspech! Zároveň všetci získate viac voľného času pre seba, svoju rodinu a vaše záľuby. Využitie služieb našej profesionálnej firmy umožňuje podnikateľom zahrnúť do daňových výdavkov aj upratovanie súkromných priestorov.

Na všetky práce vykonané našou firmou garantujeme maximálnu profesionalitu a tomu zodpovedajúcu kvalitu, výkon a diskrétnosť. Pracujeme so starostlivo vybranými, zaškolenými a preverenými pracovníkmi, takže sa nemusíte obávať o svoj majetok. Navyše je naša firma poistená voči prípadným spôsobeným škodám pri výkone upratovacích a čistiacich prác.

Zabezpečíme vám:

    pravidelné upratovanie vašich priestorov – budov, firiem, domácností
    jednorázové upratovacie a čistiace práce – budov, firiem, domácností
    upratovanie po remeselníkoch a maliaroch
    umývanie okien, sklenených stien, výkladov
    výškové práce
    tepovanie kobercov, čalúneného nábytku technológiou Kärcher
    čistenie všetkých druhov žalúzií vrátane vertikálnych
    čistenie interiérov áut priamo vo vašej firme alebo u vás doma
    pomocné manipulačné práce pri sťahovaní
    okamžité odstraňovanie následkov po haváriách
    pranie utierok, uterákov, záclon vrátane zvesenia, odvozu, dovozu a zavesenia
    nákup a dopĺňanie hygienických potrieb
    ostatné práce podľa želania v Bratislave a okolí

 

Firemné upratovanie

Kvalitné upratovanie vášho pracoviska, kde trávite väčšiu časť dňa, vplýva pozitívne nielen na vašu duševnú pohodu, ale tiež prezentuje a zvyšuje úroveň firmy. Pravidelným profesionálnym servisom zabezpečujete dlhšiu životnosť interiérov, čo sa v konečnom dôsledku prejaví na ušetrených nákladoch.

Ďalšie výhody v prípade využitia našich služieb:

    odbúranie starostí s uzatváraním pracovných zmlúv s upratovačkami
    nemusíte zháňať náhradu v prípade práceneschopnosti alebo dovoleniek
    nebudete mať starosti s vedením mzdovej agendy, dochádzky
    ušetríte náklady na:
        tvorbu sociálneho fondu vo výške 0,6 – 1 % z hrubých miezd pracovníčok
        povinné poistné vo výške 38 % z hrubých miezd pracovníčok
        zabezpečenie stravovania pracovníčok
        zaškolenie pracovníčok v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
        nákup čistiacich prostriedkov, pracovného náradia a oblečenia
        údržbu strojového parku

Ak sa stanete naším klientom, predložíme vám návrh zmluvy na výkon upratovacích a čistiacich prác a po vzájomnej dohode uzavrieme zmluvu, kde budú uvedené všetky práva a povinnosti firmy a klienta, rozsah vykonávaných prác, cena, spôsob platby, pracovný režim, záruky a ostatné náležitosti. V prípade záujmu predložíme referencie.

Okrem pravidelného upratovania zabezpečujeme jednorázové práce uvedené na stránke „ Naše služby“

 


Upratovanie domácností
Zabezpečíme vám:

    upratovanie po remeselníkoch a maliaroch
    umývanie okien
    tepovanie kobercov, čalúneného nábytku technológiou Kärcher
    čistenie všetkých druhov žalúzií vrátane vertikálnych
    pomocné manipulačné práce pri sťahovaní
    okamžité odstraňovanie následkov po haváriách
    pranie utierok, uterákov, záclon vrátane zvesenia, odvozu, dovozu a zavesenia
    nákup a dopĺňanie hygienických potrieb

Pre plynulý priebeh prác je potrebné zabezpečiť

    prístup k elektrickej zásuvke
    prístup k vode a odtoku vody (WC)

 


Kontakt
Home Service Slovakia s.r.o.
Adresa

Schillerova 3
Bratislava 811 04
Telefón

Mobil 1: 0905 268 672
Mobil 2: 0904 393 333

Tel./Fax: 02/207 68 672

Email

homeservice@homeservice.sk
homeservicesk@gmail.com

https://www.homeservice.sk