HYDRODYNAMIC spol. s r. o

HYDRODYNAMIC spol. s r. o


O firme

Spoločnosť HYDRODYNAMIC spol. s r. o. so sídlom v Zlatých Moravciach ponúka svoje služby a možnosti využitia práce s vysokotlakovou vodnou technológiou a vysokovýkonnými vákuovými vysávačmi.

So značným počtom a rozsiahlou variabilitou technologických zariadení od 100 do 2500 Bar patrí od roku 1996 naša spoločnosť medzi najväčších dodávateľov prác s vysokotlakovou vodnou technológiou v rámci Slovenska. Súčasne pri aplikácii technológie vodného lúča využíva spoločnosť HYDRODYNAMIC vysokovýkonné vákuové vysávače. Kompatibilitou týchto dvoch technológií sa rýchlo a efektívne vykonávajú práce na miestach nedostupných alebo nevhodných pre inú technológiu.

Vákuové sacie zariadenia sú v prevedení ADR a ATEX a preto sú určené ťažiť a prepravovať ostatné a nebezpečné materiály. Zneškodňovanie nebezpečných materiálov vykonávajú zazmluvnení partneri zaoberajúci sa danou problematikou. Medzi priority spoločnosti patrí dôraz na ochranu životného prostredia.

Práce spoločnosti sú zamerané na širokú oblasť stavebníctva a priemyslu. Na každý typ práce po konzultácii so zákazníkom sa aplikuje správna technológia. Pre všetkých obchodných partnerov sú služby spoločnosti k dispozícií 24 hodín denne.
Naše činnosti:
Vysokotlaková vodná technológia

    Čistenie plôch, potrubí, nádrží a výmenníkov,
    Čistenie konštrukcií a technologických zariadení,
    Rezanie betónu a rezanie kovov za pridania abrazíva,

Vysokovýkonné vákuové vysávače

    Vysávanie suchých, tekutých a polotekutých, kašovitých a kusových materiálov,
    Vyfukovanie tekutých, sypkých a granulových materiálov,
    Čistenie plôch, technologických zariadení, nádrží, veľkopriemerových potrubí,

Tlakovo sací voz

    Čistenie a frézovanie potrubí a kanalizácií,
    Odsávanie a výtlak tekutých a kašovitých materiálov,

Monitoring potrubí

    Inšpekcia potrubných systémov,
    Trasovanie potrubí.

Podporné činnosti

    Rezanie stenovou pílou
    Jadrové vŕtanie
    Oprava kanalizácie bezvýkopovou technológiou
    Tlakové skúšky kanalizácií
 

Čistenie a rezanie vodným lúčom
Vysokotlakový vodný lúč

Vysokotlakový vodný lúč je zariadenie využívajúce vodu ako médium na čistenie plôch či rezanie materiálov. Toto zariadenie je určené na špecifické práce v miestach, kde nie je možné nasadiť inú techniku z dôvodov vzniku vedľajších nežiaducich efektov ako vznik trhlín, tepelné ovplyvnenie, prašnosť, vznietenie plameňa atď.
Rezanie a čistenie môže byť vykonávané vo veľkých vzdialenostiach od stroja a na miestach zle dostupných alebo nedostupných pre inú techniku. Za pomoci špeciálnych adaptérov je možné vykonávať špeciálnu činnosť ako rezanie kovov, plošné čistenie, odmasťovanie zariadení atď.
Technologické vybavenie
Zariadenie  Tlak  Prietok
Prívesný vozík URACA RS 716  2000 Bar  17 l/min
Mercedes Sprinter URACA RS 716  2000 Bar  17 l/min
Peugeot Boxer URACA RS 716  2000 Bar  17 l/min
Mercedes Atego URACA RS 716  2500 Bar  80 l/min
Steyr 4x2 URACA KD 624  1200 Bar  80 l/min
Mercedes Actros URACA RS 716  2x2000 Bar  23 l/min
Renault Magnum 6x2 URACA KD 627  1000 Bar  180 l/min
Použitie vysokotlakového vodného lúča

    sanácia železobetónových konštrukcií,
    rezanie betónov, rezanie kovov za pridania abrazíva,
    odstraňovanie mäkkých a tvrdých nánosov z rôznych podkladov,
    príprava betónových plôch na uloženie izolácií,
    čistenie rúrkovnice výmenníkov, asfaltových nádrží,
    čistenie veľkopriemerových potrubí a odpadových kanálov,
    atď.

Výhody použitia vysokotlakovej vodnej technológie

    príprava optimálneho povrchu pre základné náterové látky,
    odstránenie starých nánosov a vrstiev,
    bezprašnosť,
    žiadne tepelné alebo nárazové zaťaženie stavby,
    bez vibračné búranie zamedzujúce vznik trhlín,
    100% zachovanie výstuže,
    odmasťovanie povrchov,
    atď.

Čistenie a frézovanie kanalizácií
Čistenie kanalizácií tlakovou vodou

Čistenie kanalizácií a potrubí tlakovou vodou prispieva významnou mierou k predĺženiu ich životnosti a predchádza vzniku havarijných stavov.
Naša spoločnosť zhromaždila množstvo skúseností v hydro-čistení kanalizácií. Pomôžeme vám udržať kanalizácie v dobrom stave, čo vedie aj k zníženiu nákladov na ich prevádzku.
Frézovanie kanalizácie a potrubia

Frézami odstraňujeme prekážky v kanalizácii a potrubí, ktoré nie je možné odstrániť vysokotlakovým čistením vodou. Čistenie kanalizácií frézovaním sa najčastejšie používa na odstránenie koreňov, zatvrdnutých usadenín - inkrustov a zbytkov vyliateho betónu.
Monitorovanie a trasovanie kanalizácií

Vyčistenie kanalizácie a potrubia je nevyhnutným predpokladom pre zistenie rozsahu porúch. Vyčistené potrubie vám môžeme preveriť video monitoringom a odovzdať vám protokol o jeho ďalších poruchách a poškodeniach.
Technologické vybavenie
Tlakovo sací voz Cap Combi ADR na podvozku IVECO TRAKKER 6x4
Tlakovo sací voz KAISER Aquastar II - RECYKLING na podvozku SCANIA 8x4
Použitie:

    čistenie potrubí a kanalizácií od DN 50,
    čistenie kanalizačných šácht, dažďových vpustov, lapolov, lapačov tukov, nádrží,
    odsávanie tekutých, kašovitých a nebezpečných materiálov,
    frézovanie potrubí a kanalizácií od koreňov, inkrustov a betónov,
    odsávanie horľavých materiálov ATEX,
    čistenie kanalizácií a potrubí tlakovou vodou a súčasné odsávanie materiálov uvoľnených pri čistení
    preprava nebezpečných odpadov.

DIGIMAX RPP na podvozku OPEL VIVARO
Použitie:

    Vyhotovenie dvoch typov video záznamov (2D a 3D) s detailným vyšetrením rozsahov porúch pri jednom prejazde

 

Kontakty
HYDRODYNAMIC, spol. s r.o.
Bernolákova 57
95301 Zlaté Moravce


tel.: +421 37 64 225 52
tel./fax: +421 37 64 216 66
tel.:24 h servis +421 918 933 170
hydrodynamic@hydrodynamic.sk
Pavel Kúsek
konateľ spoločnosti
+421 905 219 602
kusek@hydrodynamic.sk

Juraj Satala
konateľ spoločnosti
+421 905 219 600
satala@hydrodynamic.sk


Ing. Michal Šoltýs
výkonný riadideľ
+421 905 552 553
soltys@hydrodynamic.sk

Jozef Kordoš
koordinátor prác
+421 905 528 036
servis@hydrodynamic.sk

Ing. Edita Pňačková
referent zahraničných vzťahov
+421 37 64 216 66
pnackova@hydrodynamic.sk

Alena Biela
referentka
+421 37 64 225 52
hydrodynamic@hydrodynamic.sk

Ján Kunský
pobočka Košice
+421 908 799 561
kunsky@hydrodynamic.sk

Ľudovít Vozár
servis
+421 908 749 700
vozar@hydrodynamic.sk


https://www.hydrodynamic.sk