Krajšie bývanie s.r.o.

Krajšie bývanie s.r.o.

Bežné upratovanie spoločných priestorov
Chcete krajšie bývať?
Ponúkame Vám:

upratovanie

    Pravidelné celoročné upratovanie spoločných priestorov v bytových domoch (brány, vestibul, podlahy, výťahové kabíny, schody, zábradlie a prípadné ďalšie zariadenia v spoločných priestoroch).
    Sezónne upratovanie vykonávané 1 až 2 krát ročne - zametanie pivníc, umývanie osvetľovacích telies a ostaného technického vybavenia spoločných priestorov, umývanie tých častí okien, ktoré sú dostupné z vnútra budovy .

Upratovanie bytových domov vykonávame v pracovných dňoch, okrem vianočných a veľkonočných sviatkov. Podľa požiadaviek zákazníka upratujeme 1 – 5 krát týždenne.

Cena bežného upratovania je daná rozsahom a frekvenciou upratovania. Jej výšku dohodneme s klientom pri podpise zmluvy.
Špecializované upratovanie

    Drhnutie a voskovanie PVC krytiny
    Vytvrdzovanie vápencových podláh (terazzo) kryštalizáciou
    Odstraňovanie starých nánosov špiny z podláh, vyžadujúce si stroje a špecializované čistiace prostriedky
    Odstraňovanie žuvačiek a lepenej reklamy
    Upratovanie po haváriách vodovodného potrubia či kanalizácie
    Vysávanie vody a prachu (garáže, pivnice, energokanály, šachty ...)
    Umývanie okien, ktoré sa nachádzajú vo väčšej výške ako 1m od podlahy, prípadne sú dostupné len z vonkajšej strany
    Upratovanie po maliarských a stavebných prácach

Špecializované upratovanie nie je zahrnuté do bežného upratovania. Jeho cena je predmetom osobitnej dohody, pri zadaní objednávky..
Naše prednosti

    Jednoznačne stanovený rozsah prác  - Plán upratovania
    Technologická vyspelosť (profesionálne stroje, náradie a chémia)
    Spoľahlivý personál
    Pravidelnosť
    Systematickosť
    Detailná evidencia dodávaných prác
    Transparentnosť
    Neustála komunikácia s klientom
 

Upratovanie bytov
Zverte starostlivosť o Vašu domácnosť do rúk profesionálov! U nás sa vždy môžete spoľahnúť na dokonale odvedenú prácu do najmenších detailov.
Služby domácnostiam

    Jednorazové aj pravidelné upratovanie
    Umývanie okien
    Čistenie kobercov
    Žehlenie
    Špecializované práce (odstraňovanie plesní zo sanity, dezinfekcia povrchov, odstraňovanie roztočov, ...)

Cena je daná rozsahom a technologickou náročnosťou prác.
Naše prednosti

    Spoľahlivosť
    Precíznosť
    Flexibilita
    Profesionalita
    Technologická vyspelosť
    Cenová dostupnosť
 


Technická údržba domu

udrzba domu

Komfort bývania zvyšuje okrem upratovania aj systematická starostlivosť o zariadenia a doplnky, ktoré v spoločných priestoroch slúžia všetkým obyvateľom a návštevníkom bytového domu.

Vybavenie spoločných priestorov sa spravidla rýchlo amortizuje, alebo je predmetom záujmu zlodejov či vandalov.
Pozrite si niekoľko tipov na zariadenia, ktoré ochránia dom a  majetok jeho obyvateľov  pred poškodením, alebo pred krádežou!
 

Zimná údržba exteriérov
Nebojte sa snehu a rozmarov zimy! Sme tu pre Vás aby sme Vám ich pomohli zvládnuť!
Preto Vám ponúkame:

    Sledovanie počasia počas zimnej sezóny (dispečing)
    Podľa vývoja počasia odpratávanie snehu, posyp a odstraňovanie ľadu
    Na konci sezóny záverečné (jarné) vyčistenie lokality od posypového materiálu


Technologicky na plochách do 100 m² vykonávame zimnú údržbu ručným náradím . Pri väčších plochách (100 - 1000 m²), alebo pri kalamitách, používame menšie mechanizmy (snežné frézy, motorové metly a rozmetadlo posypového materiálu).
Obdobie zimnej údržby

Zimná sezóna začína spravidla medzi 15. až 30. novembrom a končí medzi 15. až 31. marcom nasledujúceho kalendárneho roka.
Čas dodávky

Načasovanie  jednotlivých výjazdov stanovuje dispečer podľa vývoja počasia tak, aby mal klient z dodanej služby čo najväčší úžitok. Hlavný čas čistenia je v ranných hodinách medzi 5.00 hod. a 9.00 hod. Ak si vývoj počasia vyžaduje viacero výjazdov za deň, dispečer posiela pracovníkov do jednotlivých lokalít krátko po dosnežení. Pri intenzívnom snežení sa výjazdy uskutočňujú aj počas sneženia a to vtedy, keď hrúbka snehovej pokrývky dosiahne 10 cm.


Cena služby závisí od veľkosti udržiavanej plochy a od vývoja počasia.
Naše prednosti

    Dlhoročné skúsenosti s dodávkou zimnej údržby a jej plánovaním
    Vysoká úspešnosť pri optimálnom časovaní výjazdov
    Skúsení a spoľahliví zamestnanci
    Technologická a organizačná vyspelosť
    Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú klientovi


Letná údržba exteriérov

Záleží Vám na upravenom a udržiavanom exteriéri v ktorom bývate?
Objednajte si u nás!

    Zametanie chodníkov a parkovísk
    Starostlivosť o zeleň (pletie, kosenie, strihanie kríkov, výsadba, polievanie, hnojenie ...)
    Pravidelný zber odpadkov
    Odstraňovanie buriny, náletových drevín a krovín
    Vyčesávaníe machu z trávnika
    Čistenie povrchových odvodňovacích žľabov, odkvapových chodníkov
    Umývanie markíz
    Prípadne iné práce podľa Vašich potrieb

Cena je daná rozsahom objednanej služby. Rozsah prác je vopred dohodnutý s klientom a je prispôsobený jeho požiadavkám.
Naše prednosti

    Viacročné skúsenosti
    Technologická vyspelosť
    Spoľahlivý personál
    Spolupráca so špecializovaným záhradníctvom
 

Špecializované upratovanie

Našim klientom sme pomohli vyriešiť:

Vyčistenie podlahy podzemných garáží plochou 100 m2 znečistenej vyplavením obsahu lapača tukov.

Odstránenie  vody s výškou stĺpca 3 - 5  cm z podlahy podzemných garáží s plochou 3.000 m2 .

Vyčistenie bazénov a vyrovnávacích nádrží na plážovom kúpalisku.

Záhradnícke a sadovnícke úpravy exteriéru bytového komplexu. Zanedbaný exteriér po našich úpravách úplne ožil, pričom sme splnili väčšinu želaní obyvateľov bytového komplexu.

Odprášenie (pozbieranie a odstránenie 600 kg prachu) a umytie podlahy garážových státí s plochou 11.000 m2 v biznis centre. Celý objem použitej vody bol transportovaný ručne pretože kanalizácia nie je súčasťou stavebného vybavenia garáží.

Vyčistenie koberca s plochou 100 m2 v rokovacej miestnosti hotela. Odstránenie škvŕn po nápojoch (víno, nealko, káva), po ovocí, šlahačke a zmrzline. Odstránenie žuvačiek.

Predkolaudačné upratovanie protišmykovej interiérovej dlažby.

Vypratanie veľkorozmerného odpadu zo spoločných priestorov viacerých bytových domov. (Starý nábytok, nefunčné spotrebiče, ...)

Odstránenie plesní z plastových okien (byty), z vybavenia kúpeľne a WC (byty), zo spŕch a WC (fitnes).

Likvidácia náletových burín a drevín (exteriér)

Po havárii kanalizácie, odstránenie splaškov (vody aj tuhých súčastí) zo suterénu bytového domu a následná dezinfekcia.

V spolupráci s naším subdodávateľom priama likvidácia hlodavcov ohrozujúcich hygienickú bezpečnosť verejných priestorov.


Potrebujete pomoc?

 


Kontakt

Krajšie bývanie s.r.o.
Madridská 3
040 13 Košice

+421 918 607 645 - spoločné priestory bytových domov 
+421 905 986 936 - exteriéry (letná a zimná údržba)
+421 949 113 383 - byty a domy

e-mail: byvanie@krajsiebyvanie.sk
https://www.krajsiebyvanie.sk