Lagon - upratovacie a čistiace služby

Lagon - upratovacie a čistiace služby

 Úvod

Firma Lagon poskytuje upratovacie a čistiace služby. V tejto oblasti máme mnohoročné skúsenosti, pričom dôraz kladieme na kvalitu, profesionalitu a rozumné ceny. Naši pracovníci sú školení, pracujú s najmodernejšími prístrojmi a značkovou chémiou.

Ponúkame tieto základné služby:

    upratovanie prevádzok
    tepovanie kobercov, sedačiek a čalúnení
    čistenie, odmasťovanie a leštenie podláh
    renovácie a povrchová ochrana podláh
    umývanie okien vrátane výškových prác
 

 Upratovanie firiem

    pravidelné upratovanie kancelárskych a výrobných priestorov
    upratovanie po maliarskych prácach a stavebných úpravách
    upratovanie po záplavách a vytopení
    hĺbkové čistenie kobercov, sedačiek a čalúneného nábytku
    čistenie interiérov automobilov
    umývanie okien a žalúzií vrátane výškových prác
    hĺbkové čistenie tvrdých podlahových krytín
    umývanie, odmasťovanie, leštenie a ochrana podláh
    čistenie bazénov
    čistenie autoumyvární
    ostatné služby podľa potreby zákazníka

 Upratovanie domácností

    upratovanie po maliarskych a stavebných úpravách
    upratovanie po záplavách a vytopení
    hĺbkové čistenie kobercov, sedačiek, čalúneného nábytku a matracov
    umývanie okien a žalúzií
    čistenie interiérov automobilov
    čistenie bazénov
    ostatné služby podľa potreby zákazníka

 Všetko pre podlahu

    umývanie, leštenie a ochrana podláh
    hĺbkové čistenie všetkých druhov tvrdých podlahových krytín
    hĺbkové čistenie kobercov
    impregnácia kobercov
    chemické čistenie nelakovaných drevených podláh
    brúsenie drevených podláh
    brúsenie mramorových podláh
    zahladzovanie nerovností cementových podkladov brúsením pred pokládkou keramických dlažieb, plávajúcich podláh a pod.
    špeciálne povrchové úpravy podlahových krytín:
        kryštalizácia vápencových podláh (mramor, travertín)
        voskovanie (polymerizácia) podlahových krytín (PVC, linoleum, gres, terazzo, kamenina...)
        impregnácia kamenných a kameninových podláh
        protišmyková úprava hladkých povrchov

 Impregnácia
Tlačiť

Povrchy:

    savé krytiny z prírodného a umelého kameňa
    textilné podlahové krytiny (koberce)

Charakteristika: znižuje savosť, zjednodušuje údržbu

Všeobecné informácie:

Impregnácia je využívaná na zníženie savosti savých povrchov, pri ktorých je predpoklad dočasného vystavenia pôsobeniu tekutín alebo iných faktorov. Rozdiel oproti iným metódam je v  tom, že všetky vzhľadové vlastnosti ostávajú po impregnácii nezmenené.

Výhody:

Po aplikácii na kamenné krytiny sa póry uzavrú a povrchy sa stanú nesavými, čím sa zamedzí usádzaniu nečistôt.

Naimpregnovaním textilných podlahových krytín sa zjednoduší údržba krytiny a predĺži sa perióda medzi jednotlivými hĺbkovými čisteniami. Taktiež sa znižuje faktor tmavnutia a predlžuje životnosť koberca.

Po impregnácii jednotlivých povrchov nedochádza k zmenám vzhľadových ani iných vlastností (matné povrchy ostanú matnými apod.).

Aplikácia:

Samotnej impregnácii predchádza dokonalé vyčistenie podlahovej krytiny (ako kamennej, tak aj kobercovej), pričom nečistoty sú najprv rozpustené pomocou špeciálnych čistiacich prostriedkov za pomoci mechanického pôsobenia a následne sú dokonale povysávané výkonným vysávačom.

Impregnácia kamenných podlahových krytín sa prevádza v 2 – 3 impregnačných vrstvách v závislosti od savosti kameňa, impregnácia textilných krytín sa vykonáva nástrekom impregnátora na krytinu.

Takto ošetrená kamenná krytina si udržiava dobrú kondíciu v rozmedzí 2 – 5 rokov.

Impregnáciou textilnej krytiny sa strojnásobí doba medzi dvoma hĺbkovými čisteniami.

 Renovácia mramorových podláh
Tlačiť

Povrchy: mramorové alebo iné krytiny na báze vápenca

Charakteristika: obnovuje vzhľadové vlastnosti, predlžuje životnosť

hvezdarenhvezdarenhvezdarenhvezdarenhvezdarenhvezdaren

Všeobecné informácie:

Nové mramorové podlahy sa vyznačujú vysokým leskom (tzv. vodný efekt), čo ich predurčuje na využitie v reprezentačných priestoroch. Ich nevýhodou je rýchle opotrebenie vplyvom vonkajších faktorov. Pri kryštalizácii sa na rozdiel od iných povrchových úprav nejedná o ochranu povrchovými vrstvami ochranného náteru, ale k zmenám dochádza pri fyzikálno-chemickej reakcii v samotnej štruktúre najvrchnejšej vrstvy mramoru.

Výhody:

Neošetrené vápencové podlahové krytiny sú citlivé na pôsobenie kyselín už pri slabých roztokoch. Kryštalizáciou sa zvýši odolnosť voči pôsobeniu kyselín, čím je možné predĺžiť životnosť samotného materiálu. aj ich odolnosť voči mechanickému opotrebeniu.

V dôsledku mechanického opotrenia sa znehodnocujú vzhľadové vlastnosti mramorových podlahových krytín. Kryštalizácia vracia mramoru jej pôvodný vzhľad a dodáva jej tzv. vodný efekt.

Pri kryštalizácii dochádza k vytvrdeniu vrchných vrstiev mramoru, a tým k zvýšeniu odolnosti voči oteru.

Aplikácia:

Prvým krokom pri ošetrovaní mramoru je dokonalé vyčistenie a odmastenie podlahových krytín. Samotná kryštalizácia je vykonávaná strojovo, pričom podlahová krytina získava svoje vlastnosti pri fyzikálno chemickej reakcii vápenca a kryštalizačného prostriedku.

Pri správnej starostlivosti a dennej údržbe ostáva takto ošetrená podlaha v dobrej kondícii po dobu 5 – 10 rokov v závislosti od zaťaženosti priestorov.

Lepšie vzhľadové vlastnosti (úplný vodný efekt) je možné dosiahnuť niekoľkonásobným prebrúsením podlahovej krytiny za pomoci diamantových segmentov. Pri brúsení sa vyrovanajú nerovnosti vzniknuté mechanickým opotrebením, ako aj odskoky jednotlivých dielcov vzniknuté pri pokládke.

Podlahová krytina ošetrená kryštalizáciou alebo kryštalizáciou kombinovanou s brúsením spĺňa všetky požiadavky kladené na reprezentačné priestory, je ľahko udržiavateľná a má dlhú životnosť.

 Ošetrovanie povrchov voskovaním
Tlačiť

Povrchy: linoleum, PVC, prírodný a umelý kameň, liate podlahy atď.

Charakteristika: zjednodušuje údržbu, znižuje savosť

Všeobecné informácie:

Voskovaním sa vo všeobecnosti nazýva spôsob ochrany povrchov nanášaním jednej alebo viacerých vrstiev ochranných látok. V tomto prípade sa jedná o špeciálnu zmes na báze polymér-akrylátov, ktorá je vhodná na využitie vo všetkých druhoch prevádzok.

Výhody:

V póroch existujúcich v neošetrenej podlahovej krytine sa zachytávajú mikroskopické nečistoty a ich odstraňovanie je náročné. Po aplikácii ostanú póry uzavreté, čím sa zamedzí usádzaniu týchto nečistôt. Zároveň sa jednotlivé savé povrchy stanú nesavými.

Na všetkých voskovaných plochách ostávajú nečistoty na povrchu a jednoduchým umytím je možné ich odstrániť. Tým sa znižuje náročnosť na dennú údržbu. (Po navoskovaní sa dajú umývať aj povrchy, ktoré pred aplikáciou neboli odolné voči tekutinám.)

Vzhľadom na vysokú odolnosť voskov sa zvyšuje aj odolnosť jednotlivých materiálov voči oteru. Zároveň sa pri dostatočnej starostlivosti predlžuje životnosť samotného použitého materiálu.

Po aplikácii dochádza k zlepšeniu vzhľadových vlastností. V ponuke si možno vybrať si z 3 výsledných efektov (matný, polomatný, lesklý). Vďaka tejto schopnosti je možné vrátiť podlahovej krytine pôvodné vzhľadové vlastnosti.

Aplikácia:

Samotnému voskovaniu predchádza dokonalé vyčistenie podlahovej krytiny, pričom nečistoty sú najprv rozpustené pomocou špeciálnych čistiacich prostriedkov za pomoci mechanického pôsobenia a následne sú dokonale povysávané výkonným vysávačom. To zabezpečí, že ošetrená krytina je nielen ľahko udržiavateľná, ale aj hygienicky čistá.

Voskovanie je prevádzané v 2 –3 vrstvách, pričom ich počet závisí od zaťaženosti priestorov. Pri správnej starostlivosti a dennej údržbe ostáva takto ošetrená podlaha v dobrej kondícii po dobu 1 – 5 rokov.

Táto metóda ošetrovania povrchov je vhodná aj na využitie v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach nakoľko je odolná voči pôsobeniu alkoholových dezinfekcií.
 

 Protišmyková úprava hladkých povrchov
Tlačiť

Povrchy: glazúrované, leštené a smaltované povrchy

Charakteristika: protišmyková úprava bez straty lesku

Všeobecné informácie:

    Aplikáciou protišmykovej úpravy sa do značnej miery znižuje riziko pošmyknutia, a to bez zmeny vzhľadových vlastností materiálu. Technológia je vhodná pre použitie v interiéri aj exteriéri.

Výhody:

    Sprievodnou vlastnosťou lesklých hladkých materiálov je ich vysoká šmykľavosť, zvlásť za mokra. Po protišmykovej úprave dochádza k zdrsneniu lesklých dlažieb, pričom vzhľad podlahy ostáva nezmenený.
    Povrch smaltovaných vaní a vaničiek sprchovacích kútov je v kombinácii s vodou extrémne šmykľavý, čo hlavne u detí a seniorov zvyšuje riziko vzniku úrazov. Aplikáciou protišmykovej úpravy sa riziko pošmyknutia znižuje na minimum.
    Aplikáciou protišmykovej úpravy v okolí bazéna sa znižuje nebezpečenstvo pádov a s tým súvisiacich úrazov detí aj dospelých. Tým sa zároveň rozšíri okruh materiálov vhodných do tohto prostredia. V ošetrených podlahách sa neusádzajú nečistoty a vodný kameň v takej miere ako pri prirodzene drsných materiáloch.

Aplikácia:

Prvým krokom pri ošetrovaní povrchov je dokonalé vyčistenie a odmastenie problematickej plochy za pomoci mechanického pôsobenia a čistiaceho prostriedku. Následne sú nečistoty dokonale povysávané výkonným vysávačom. V ďalšej fáze sa pomocou špeciálneho prípravku prehĺbia mikropóry, vďaka ktorým povrch zdrsnie. Poslednou fázou je neutralizácia a povysávanie zbytku aplikovaných prostriedkov. Po tejto úprave ostávajú povrchy trvalo nešmykľavé aj za vlhka, pričom starostlivosť o ne je obmedzená na bežné pravidelné umývanie. Táto metóda ošetrenia povrchov je vhodná pre domovy dôchodcov, školy, úrady, hotely, nemocnice, kúpaliská, fitness centrá aj pre ľudí ktorým záleží na bezpečnom domove.

 

Milan Macej – Lagon

Adresa:
Štúrová 3675/33
Prešov
080 01
SR

E-mail:  info@lagon.sk
Mobilný telefón:  0908 980 162
https://www.lagon.sk

Informácie:  Prevádzka Prešov: 0908 980 162, Milan Macej
Prevádzka Poprad: 0905 287 249, Viera Rusnačiková