Peho s.r.o.

Peho s.r.o.

Vitajte

Firma PEHO s.r.o Prešov, sa zaoberá poskytovaním čistiacich a upratovacích služieb
a taktiež poradenskou činnosťou v oblasti hygieny prevádzok.


Ponúkame :

    čistenie potravinárskych prevádzok
    sanitačné dni v potravinárskych prevádzkach
    čistenie priemyselných prevádzok a administratívnych budov
    špeciálne práce zamerané na údržbu interiérov a exteriérov
    čistenie budov po stavebných prácach
    upratovanie domácností
    poradenská činnosť
    pravidelné aj nepravidelné čistiace služby

Prečo čistiaca služba?

    nemáte žiadne starosti s uzatváraním pracovných zmlúv pracovníkov pre čistenie
    nemáte starosti so zabezpečovaním pracovníkov počas práceneschopnosti alebo pri čerpaní dovoleniek
    nemáte starosti s vedením evidencie a zabezpečovaním zásob čistiacich prostriedkov
    nemáte problémy so zabezpečením a údržbou strojového parku
    nemáte starosti so mzdovou agendou
    nemusíte zabezpečovať školenia o dodržiavaní BOZP a PO pri práci
    nemusíte mať starosti o odborne školený personál pri mimoriadnych prácach
    takže vyššia kvalita za rozumnú cenu

Nevýhody : "kontrolovať kvalitu a komunikovať s čistiacou firmou". Je to pre Vás nevýhoda?

 

Čistenie potravinárskych prevádzok

 

    zabezpečujeme denné, resp. periodické čistenie potravinárskych prevádzok, kde sú vysoké nároky na hygienu
    naše služby poskytujeme na celom území Slovenskej republiky
    využívame optimálne skĺbenie strojového čistenia, vhodných čistiacich a dezinfekčných prípravkov a odborne školeného personálu.
    pripravíme Vám optimálnu ponuku -  „ šitú na mieru“


Sanitačné dni v potravinárskych prevádzkach

    vhodné pre veľké vývarovne, kuchyne , cukrárenské výroby, výroby studených jedál , malé mäsovýroby a pod.
    využívame :
    A/ - systém aktívneho napeňovania a následný oplach vodou
    B/ - čistenie obkladov, podláh a zariadení pomocou parného čističa
    optimálne skĺbenie kvality produktov a ceny produktov


Čistenie priemyselných prevádzok a administratívnych budov

Administratívne budovy:

    kompletné čistenie kancelárií
    sanitácia sociálnych priestorov
    čistenie sociálnych priestorov


Priemyselné prevádzky:

    denné, resp. periodické čistenie prevádzok, kde dochádza k znečisteniu najmä minerálnymi olejmi a odpadov z výroby
    vykonávame ho za plnej prevádzky, ale aj mimo pracovnej doby


Čistenie budov po stavebných prácach

    kompletné vyčistenie stavieb (od hypermarketov, obchodných centier, až po malé byty)
    jednou vetou napísané : "Vyčistíme všetko od stropov až po podlahy"


Špeciálne práce zamerané na údržbu interiérov a exteriérov

Do tejto kategórie patria periodické práce, ktoré je vhodné aplikovať na niektorých po určitom čase. Sú to najmä tieto práce:

    voskovanie podláh
    impregnácia podláh
    brúsenie podláh
    kryštalizácia podláh
    ošetrovanie podláh
    čistenie vonkajších dlažieb / aj zamkových /
    odstraňovanie žuvačiek zo zamkových dlažieb

Náš tím

Pri výbere pracovníkov pre našu firmu kladieme dôraz na odbornú pripravenosť a bezúhonnosť .

Všetci pracovníci sú pravidelne školení o dodržiavaní predpisov BOZP a PO pri práci, o optimálnom využití strojového parku a čistiacich prostriedkov. V pravidelnej perióde ich školíme v komunikácii a vystupovaní voči zákazníkom.

V pravidelných , ale i nepravidelných periódach, sú vykonávané kontroly riadiacimi pracovníkmi a ich výsledky sú pravidelne vyhodnocované so zákazníkom.

Všetky údaje sú zdokumentované a následne vyhodnocované.
Pravidelne je vyhodnocovaná odozva pracovníkov voči firme, získané poznatky a pripomienky sa prejavujú v optimalizovaní pracovných podmienok.

Kontakt

Peho s.r.o.
Volgogradská 13
Areál Vukov, Prešov

tel: 051 / 77 22 944
mob: 0903 60 40 33
e-mail: peho@stonline.sk
https://www.peho.sk