SIMACEK GmbH,

SIMACEK GmbH,

VÍTAME VÁS

Dovoľujeme si Vám predstaviť našu spoločnosť zaoberajúcu sa poskytovaním uceleného komplexu facility služieb. Spoločnosť  SIMACEK Facility Sk, s.r.o. je pobočkou rakúskej spoločnosi SIMACEK GmbH, ktorá má zastúpenie v mnohých štátoch Európy a pôsobí na trhu cez 90 rokov. Naša spoločnosť patrí medzi popredných dodávateľov facility služieb na slovenskom, ale aj európskom trhu s tržbami cez 150 miliónov Euro ročne. Momentálne zamestnávame cez 7000 zamestnancov a zabezpečujeme široké portfólio služieb v týchto oblastiach:

Hlavnou a nosnou oblasťou činnosti sú

•    Komplexné čistiace a upratovacie služby

ako doplňujúce služby, zabezpečujeme pre našich zákazníkov:


•    Špeciálne upratovacie práce
•    Údržba exteriérov
•    Hygienický servis
•    Technická správa budov
•    Stravovanie + catering
•    Bezpečnostná služba
•    Personálne poradenstvo
•    Vedenie recepcie
•    Zásielková služba
•    Čistenie dopravných prostriedkov
•    Práčovňa


Naša spoločnosť poskytuje ucelený komplex služieb, kde cieľom je zabezpečiť čo najširšie množstvo dodávaných  služieb v rámci jedného balíka tzv. “FULL SERVICE”.
       

Organizačný model  vychádzajúci z viac ako devädesiatročných skúseností materskej rakúskej firmy SIMACEK GmbH a z neustáleho zvyšovania kvalifikácie pracovníkov na všetkých stupňoch sa uplatňuje okrem Rakúska, Českej republiky, Chorvátska, Slovinska, Indie, Rumunska, Bulharska aj v Slovenskej republike.
                                                                                                                                                                                                  V Slovenskej republike je naša spoločnosť zastúpená svojou dcérskou spoločnosťou SIMACEK Facility s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici a pobočkami v Bratislave, Košiciach, Trenčíne, Zlatých Moravciach  v Českej republike so sídlom v Brne a v Prahe kde pobočky sú po celej republike, pričom zastúpenie máme v celej Českej aj Slovenskej  republike.

Sprostredkujeme Vám nielen optickú kvalitu čistenia, ale na základe premyslenej koncepcie Vám ponúkame – pri zrovnaní ceny a výkonov – nákladovo priaznivejšie riešenie.

Záleží len na Vašom rozhodnutí, či a v akom rozsahu využijete našich znalostí a schopností v prospech svojich zámerov. V prípade Vášho záujmu Vám bezplatne spracujeme cenovú ponuku a v prípade uzatvorenia zmluvy s našou spoločnosťou, zaistíme serióznu, spoľahlivú a odborne prevedenú prácu.

 

 

DENNÉ UPRATOVANIE

 

Denné upratovanie slúži na udržanie štandardnej čistoty v priestoroch zákazníka.

 

Denné upratovanie je jedna z nosných činností našej spoločnosti.

Denné upratovanie je vlastne pravidelne sa opakujúce upratovanie interiérov upratovačkou.  Na základe dohodnutého rozsahu prác a v dohodnutej periodicite upratovania. Rozsah prác upratovania sa dohodne presne podľa požiadaviek klienta a s doporučením podľa našich 90 ročných skúseností. Rozsah prác upratovania je rozdelený na upratovanie, ktoré sa realizuje denne, na upratovanie, ktoré sa realizuje týždenne a upratovanie, ktoré sa realizuje mesačne.

 

ŠPECIÁLNE UPRATOVANIE

Špeciálne upratovanie slúži na realizáciu neštandardných upratovacích prác, ktoré nie sú a ani nemôžu byť súčasťou bežného udržiavacieho upratovania.

Sú to rôzne druhy upratovacích prác, na ktoré je potrebná vyššia kvalifikácia a ovládanie používania špeciálneho technicko-materiálneho vybavenia.

Do špeciálnych druhov upratovania patria:

-    hĺbkové čistenia rôznych druhov podláh
-    tepovanie kobercov
-    umývanie okien
-    výškové práce
-    tepovanie čalúneného nábytku
-    odmasťovanie rôznych štruktúr podláh a obkladov
-    nanášanie ochranných vrstiev na podlahy
-    čistenie opláštenia budov.
-    predkolaudačné upratovanie po výstavbe alebo po maliaroch
-    rôzne druhy čistenia technologických zariadení

Naša spoločnosť má zamestnaného technológa, ktorý dokáže vypracovať presný technologický postup spolu s použitým technicko-materiálovým  vybavením potrebným na realizáciu špeciálneho druhu upratovania. Na špeciálne upratovacie práce máme vybudovaný tím ľudí s celoslovenskou pôsobnosťou a s kompletným technicko-materiálovým vybavením.

 

ÚDRŽBA EXTERIÉRU

Údržba exteriéru slúži na udržiavanie a starostlivosť o zelené a spevnené plochy pre zákazníka v požadovanej kvalite.

Táto služba sa rozdeľuje na dve časti, z ktorých jedna je :

Starostlivosť o zelené plochy, ktorá zahŕňa:

-    kosenie trávnatých plôch
-    vyhrabanie pokosenej trávy spojené s odvozom
-    zakladanie nového trávnika
-    zavlažovanie trávnikov
-    podsievanie trávy
-    hnojenie trávy
-    výsadba okrasných rastlín a drevín
-    orezávanie a strihanie kerov a drevín
-    mulčovanie
-    zazimovanie rastlín

Starostlivosť o spevnené plochy, ktorá zahŕňa:

Letná údržba
-    zametanie spevnených plôch
-    umývanie spevnených plôch
-    zbieranie nečistôt
-    vyprázdňovanie odpadkových košov
-    odstraňovanie žuvačiek

Zimná údržba

Prioritou zimnej údržby je zabezpečenie plynulého chodu spoločností a ich prevádzok počas zimného obdobia, počnúc výrobou cez administratívu a hlavne pre potrebnú logistiku spojenú s objektom, kde je vykonávaná zimná údržba na objekte.
-    odstraňovanie snehu zo spevnených plôch
-    odbíjanie ľadu
-    zametanie spevnených plôch
-    posyp posypovým materiálom (drťou alebo soľou)
-    pohotovostná služba, nastúpenie na objekt do 1-2 hodín od nahlásenia
-    pomocou paušálu zvládanie kalamitných stavov

Podľa veľkosti vonkajších plôch sa určuje aj strojové vybavenie, ktoré je počas zimnej údržby k dispozícii.

 

HYGIENICKÝ SERVIS

Naša firma zabezpečí komplet hygienický servis v priestoroch realizovaných upratovacích prác.

Do hygienického servisu patrí kompletné vybavenie sociálnych zariadení, kuchýň, administratívy, výrobných priestorov, servisných priestorov, gastronomických priestorov a ďalších, kde je kladený dôraz na kvalitné zabezpečenie hygieny čistoty a kultúry prostredia v ktorom sa zamestnanci pohybujú alebo pracujú.

Pre príklad uvádzame pár druhov tovaru:

Zásobník na toaletný papier                        Toaletný papier
Zásobník na skladané uteráky                     Skladané uteráky   
Dávkovač tekutého mydla                            Tekuté mydlo
Dávkovač na tekutú pastu                            Tekutá abrazívna pasta
Dávkovač na penu                                          Tekutá pena
Dávkovač krému na ruky                               Krém na ruky
Osviežovač vzduchu                                       Rôzne vône do osviežovača vzduchu
Vložky do pisoárov                                          Rôzne vône vložiek do pisoárov                          Stojan na papierové role                                Rôzne druhy papierových roli
Stojan na netkanú textíliu                              Netkaná textília
Rôzne doplnky na sociálne zariadenia         Kefy do WC, sáčky na vložky

 

Hygienický servis zabezpečujeme priamo na objekt upratovania aj s objednávaním a dodacia doba je do 24 - 48 hodín. Pokiaľ je však na objekte skladík tak ihneď.
Naša firma tiež dokáže Váš objekt komplet vybaviť hygienickým servisom grátis. Jedinou podmienkou je, aby sa náplne pre hygienický servis brali od nás.

Cenová politika našej spoločnosti je vynikajúca, pretože v rámci celého balíka dokážeme hygienický servis zabezpečiť v nižších cenách oproti konkurencii od 20% do 30%.       
 

 

TECHNICKÁ SPRÁVA BUDOV

Technická správa budov je zabezpečenie plynulého chodu komplet technicko-materiálového vybavenia budovy podľa požiadaviek zákazníka, správy s tým spojenej a podľa zákonov Slovenskej republiky.

Zabezpečenie plynulej prevádzky technických zariadení objektov, údržba, opravy, odstraňovanie porúch a vykonávanie odborných prehliadok a skúšok. Pripojenie na centrálny pult kontroly, a to osobitne u týchto technologických súborov:

-    meranie a regulácia
-    elektroinštalácia silnoprúd
-    chladenie
-    dieselagregáty
-    vzduchotechnika
-    miestna klimatizácia, počítačová sála, telefónna ústredňa, zasadačky
-    vykurovanie
-    plynové regulačné stanice
-    rozvody plynu
-    tlakové nádoby
-    úpravne vody
-    prečerpávacie stanice
-    lapoly
-    výťahy
-    pomocné technické zariadenia, t.j. automatické dvere
-    vlastné vodné hospodárstvo
-    elektrospotrebiče, ručné náradie
-    skartovacie a paketovacie linky
-    bleskozvody
-    iné

 

CATERING

Catering je komplexné zabezpečenie stravy pre zamestnancov v objekte vykonávania služby. Zabezpečenie a organizácia firemných stretnutí a párty spojená s občerstvením a obsluhou. Zabezpečenie bežného režimu občerstvenia.

Ponúkame viacero druhov foriem služieb :

-    varenie v kuchyni a prevádzkovanie jedálne priamo u zákazníka
-    dodávanie hotových jedál zákazníkovi spojené s výdajom
-    dodávanie hotových jedál balených v prenosných baleniach
-    zabezpečenie bežného občerstvenia od pitného režimu až po sladkosti
-    organizovanie firemných večierkov
-    organizovanie občerstvenia a obsluhy

 

BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA.

Bezpečnostná služba je komplexné zabezpečenie ochrany objektu.

Zabezpečenie objektu môže byť vykonávané rôznymi spôsobmi:

-    osobami pôsobiacimi priamo na objekte
-    neozbrojená stráž
-    ozbrojená stráž
-    neozbrojená stráž so psom
-    kamerovým systémom
-    pohybovými čidlami napojenými na pult ochrany

Osoby, ktoré pôsobia na objekte, vykonávajú v pravidelných intervaloch obchôdzky a spolupracujú priamo so zabezpečením budovy cez informačný pult, kde sú napojené pohybové čidlá po zakódovaní a kamerový systém. Sú oprávnení po narušení objektu zasahovať, alebo privolať pomoc.

 

PERSONÁLNE PORADENSTVO

Personálne poradenstvo je poskytovanie a vyhľadávanie požadovaných ľudských zdrojov.

Na základe požiadavky zákazníka dokážeme dodávať ľudí na personálny leasing v  požadovanej kvalifikácii.

Na základe Vašej požiadavky dokážeme vykonávať pre Vašu spoločnosť rôzne druhy činností pomocou našich pracovníkov.

Na základe Vašej požiadavky dokážeme vyhľadať vhodných pracovníkov, potrebných na obsadenie požadovaných pracovných pozícií, ktorí sa stávajú Vašimi zamestnancami.

Na základe Vašej požiadavky dokážeme našimi kvalifikovanými pracovníkmi zastrešiť rôzne druhy činností realizované na Vašom objekte.

RECEPCIA

 

Zabezpečovanie recepčných a informačných služieb formou kvalifikovaného personálu.

-    uvedenie a organizovanie návštev zákazníka
-    občerstvenie
-    administratívne práce
-    vedenie príručnej pokladne na hotovosť
-    ak je požadovaný jazyk, komunikácia v cudzom jazyku
-    e-mailová komunikácia
-    práca v MS Office
-    podpora komunikácie v spoločnosti
-    časová organizácia
-    iné

ZÁSIELKOVÁ ŠLUŽBA

Zásielková služba slúži na kompletnú organizáciu došlej a odoslanej pošty vo vzťahu zákazník – pošta.

-    vedenie knihy došlej pošty, ručne alebo cez software
-    vedenie knihy odoslanej pošty, ručne alebo cez software
-    priama komunikácia s poštou a zásielkovými službami
-    zozbieranie pošty z jednotlivých oddelení zákazníka
-    rozdelenie a odnesenie pošty po jednotlivých oddeleniach zákazníka
-    odnesenie pošty zákazníka na poštu
-    donáška pošty z pošty
-    balenie a príprava balíkov
-    príprava doporučených zásielo

 

ČISTENIE DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV                                                                                                  

Čistenie dopravných prostriedkov je zamerané na upratovanie služobných automobilov zákazníka, kde je realizovaný balík našich služieb. Umývanie služobných automobilov je odstupňované podľa typu a náročnosti realizovanej služby.


-    povysávanie dopravného prostriedku
-    navyše poumývanie plastových častí interiéru
-    navyše poumývanie a vytepovanie čalúnenia alebo kože v interiéri
-    navyše umytie auta zvonku
-    navyše umytie auta zvonku aj s impregnáciou ochranného vosku

PRÁČOVŇA

Táto služba zahŕňa možnosť kompletného poskytnutia služieb prania textílií, používaných a potrebných na prevádzkach a v priestoroch zákazníka.


-    pranie záclon
-    pranie uterákov
-    posteľného prádla
-    pracovného oblečenia
-    gastronomickej textilnej výbavy
-    hotelovej textilnej výbavy

 


KONTAKTY

Sídlo spoločnosti: Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica

ASISTENTKA RIADITEĽA:  Jana Nátanová

e-mail:  natanova@simacek-sk.sk

Telefón : 048/4700 836, 0915 816 192

OBCHODNÝ  MANAŽÉR: Ing. Jozef Lovíšek

e-mail:  lovisek@simacek-sk.sk

Telefón: 048/4700 835, 0911 899 013

 

PERSONALISTIKA A MZDY:  Ľubica Horváthová

e-mail: horvathova@simacek-sk.sk

Telefón: 048/4700 834, 0905 889 397

 

FAKTURÁCIA: Iveta Kramcová

e-mail: kramcova@simacek-sk.sk

Telefón: 048/4700 837, 0905 889 397

https://www.simacek-sk.sk