Slovenská deratizačná služba s.r.o.

Slovenská deratizačná služba s.r.o.

Likvidácia ploštice posteľnej so zárukou!

Vitajte na stránke spoločnosti Slovenská deratizačná služba.

Dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou vysokokvalitných a cenovo výhodných služieb:

Deratizácie, Dezinfekcie a Dezinsekcie a širokého spektra čistiacich a upratovacích služieb, likvidácie odpadu a ďalších služieb uvedených v našej ponuke.

Vysoko profesionálny prístup, kvalitné a najnovšie technológie ocenilo veľa spokojných klientov, ku ktorým patria aj niektoré obce a mestské časti, správcovské spoločnosti, nemocnice, školy, hotely a ubytovacie zariadenia, poľnohospodárske a výrobné podniky, ale aj potravinárske prevádzky a stravovacie zariadenia.

Naša firma má dlhoročnú tradíciu a široké skúsenosti v uvedených oblastiach.


neskorých nočných, alebo v skorých ranných hodinách, bez nároku na zvláštne príplatky. Pracujeme s najmodernejšími vysoko účinnými prípravkami, schválenými Ministerstvom zdravotníctva SR, a zapísanými v CPCHL.

 

Radi vám pomôže s plošticou posteľnou.

 

DERATIZÁCIA (WHO)

Je systém regulácie škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Za týmto účelom využívame rôzne metódy a prostriedky s cieľom udržať populáciu škodlivých hlodavcov na nižšej úrovni, než sú úrovne dosahovaných ekonomických strát.

Pod pojmom Deratizácia rozumieme komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov, na zníženie ich výskytu a udržanie ich stavu na prahu škodlivosti.

Slovenská deratizačná služba pracuje iba s humánnymi prípravkami III. GENERÁCIE, schválenými MZ SR a zapísanými v CPCHL na reguláciu živočíšnych škodcov.

Každý z uvedených prípravkov je špecifický svojimi vlastnosťami a použitím, preto je nutné pred výkonom deratizácie konzultácia, poprípade obhliadka objektu. Radi Vám poradíme prípravok vhodný pravé pre Váš objekt.

V ponuke firmy je široké spektrum ďalších prípravkov, lepidlových a mechanických pascí a iných produktov komunálnej hygieny ktoré sú k dispozícii na špeciálne želanie zákazníka.

Pripomíname že ochrannú celoplošnú deratizáciu je povinný vykonať každý prevádzkovateľ nehnuteľnosti, na základe nariadenia RUVZ Bratislava o celoplošnej deratizácii na územý bratislavského kraja 2x ročne v termínoch apríl - október a v potravinárskych prevádzkach dokonca 4x do roka.

 

DEZINSEKCIA / ZBAVÍME VÁS OBTIAŽNEHO HMYZU
Likvidácia ploštice posteľnej so zárukou!

Dezinsekcia je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov - hmyzu (šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha atď.).


Správnym bojom proti škodlivému hmyzu a iným článkonožcom sa zásadným spôsobom znižujú ekonomické straty v podnikoch a zlepšuje životné prostredie pre ľudí i zvieratá.


Dezinsekciu vykonávame pomocou dotykových alebo systémových prípravkov. Použitie záleží od miesta výskytu škodcu. Aplikácia postrekových látok môže byť formou ULV (veľmi malými kvapkami) postrekovačov, klasických postrekovačov, aerosólovými postrekovačmi.

Každý z uvedených prípravkov je špecifický svojimi vlastnosťami a použitím, preto je nutné pred výkonom dezinsekcie konzultácia, poprípade obhliadka objektu. Radi Vám poradíme prípravok vhodný práve pre Váš objekt.

 

Cena deratizácie aj dezinsekcie sú orientačné a celková cena ošetrenia sa určuje po dohode s objednávateľom podľa konkrétneho objektu, obtiažnosti terénu, stupňa zamorenia a konkrétneho druhu obtiažneho hmyzu.

 

Práce vykonáva náš školený pracovník s osvedčením na výkon prác DDD.
Všetky ostatné úkony spojené s výkonom prác DDD, sú započítané v cene prípravkov.

 

DEZINFEKCIA

Dezinfekcia je súbor opatrení smerujúci k likvidácií mikroorganizmov pomocou chemických alebo kombinovaných postupov, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi.

Najčastejšie doporučujeme vykonávať:


Dezinfekciu potravinárskych a stravovacích prevádzok
Dezinfekciu v zdravotníckych zariadeniach
Dezinfekciu po uhynutých zvieratách(mačky, potkany, psy)
Budovy s veľkou migráciou ľudí: sauny, bazény, zdravotnícke zariadenia
Poľnohospodárske objekty živočíšnej výroby
Dopravné prostriedky (taxi, MHD, nákladné vozidlá a návesy)
Pivnice a suterény po zatopení
Povaly a strešné priestory pred a po odstránení holubieho trusu
Ďalšie špeciálne dezinfekcie
Vrátane zásahov proti rôznym druhom plesní a húb

Prečo vykonávať dezinfekciu:

Zabránite šíreniu patogénnych mikroorganizmov
Dôkladnou a profesionálne vykonanou dezinfekciou sa výrazne zníži riziko prenosu infekcií a ochorení.
Pre niektoré prevádzky je to legislatívne nariadené

 

UPRATOVANIE

    Pravidelné aj jednorazové upratovanie administratívnych budov, bytových aj nebytových priestorov
    Čistenie a dezinfekciu podkroví a iných rizikových priestorov
    Vypratávanie a likvidácia odpadov zo suterénov obytných domov
    Čistenie priemyselných objektov, vrátane čistenia technických zariadení a
    konštrukcii
    Vypratávanie a likvidácia odpadov.
    Čistenie a dezinfekcia biologicky znečistených priestorov mestským vtáctvom.
    Upratovacie a čistiace práce po stavebných a maliarskych prácach
    Umývanie okien a sklenených výplní.
    Hĺbkové vysávanie a tepovanie kobercov, sedacích súprav, čalúnených súprav a iného príslušenstva
 

KONTAKT

Slovenská deratizačná služba s.r.o.
Lachova č. 9
851 03 Bratislava


Tel. : +421 911 145 461
Tel. : +421 908 788 321
E-mail: juracek.sds@centrum.sk

https://deratizacia-upratovanie.sk