Todex Real, s. r. o.

 Todex Real, s. r. o.

 O nás

    „Pristupujme k práci tak, aby sa náš obchodný partner stal našim obchodným priateľom.“


Spoločnosť TODEX ja na trhu od roku 2002. Naša spoločnosť bola založená za účelom komplexnej starostlivosti o firmy a ich objekty. Zameranie našej spoločnosti je v prvom rade na spokojnosť našich obchodných partnerov. Preto neustále zdokonaľujeme ponuku našich služieb a kvalitu našich prác. Naša spoločnosť je riadená trojstupňovým managementom. Na základe návrhov a pripomienok našich obchodných partnerov sme dospeli k názoru, že management s menej stupňovým riadením je bližšie ku svojím zákazníkom a je flexibilnejší vo veciach rozhodovania a rýchleho jednania.

Naša spoločnosť sa radí medzi stredne veľké spoločnosti a medzi našich obchodných partnerov sa radia spoločnosti s regionálnou ale aj nadnárodnou pôsobnosťou. V súčasnosti je naša spoločnosť TODEX pôsobiaca na území celej SR.

V roku 2013 prešla spoločnosť TODEX výraznou modernizáciou a štrukturálnymi zmenami so zreteľom skvalitnenia našich služieb, zvýšenia spokojnosti našich obchodných partnerov a v neposlednom rade posilnenia postavenia spoločnosti na trhu.

Pevne veríme že sa o kvalite nami poskytovaných služieb presvedčíte aj Vy a nič nebude brániť úspešnej spolupráci. Služby

Upratovací servis - outsourcing
Pravidelné upratovanie a čistenie kancelárskych , obchodných, výrobných a skladovacích priestorov podľa nastavení zákazníka. Podľa požiadaviek zákazníka nastavíme naše služby tak, aby bol náš zákazník spokojný, mohol sa plne venovať svojej hlavnej činnosti podnikania a my sa profesionálne postaráme o všetky záležitosti súvisiace s hygienou a upratovaním.

Jednorázové čistiace a upratovacie práce
Umývanie okien, tepovanie, vysávanie, priemyselné a hĺbkové čistenie podláh (strojové), výškové práce, umývanie exteriérov. Postaráme sa o hĺbkové upratovanie a čistenie všetkých priestorov počas plnej prevádzky alebo voľna podľa požiadaviek zákazníka.

Sezónne práce
Kosenie, mulčovanie (všeobecná starostlivosť o trávnaté plochy), zimná údržba (posyp soľou, odstraňovanie ľadu, odhŕňanie snehu).

Technická podpora
Postaráme sa montáž a dodávku hygienických dávkovačov a zásobníkov. Rovnako sa priebežne postaráme o dodávku spotrebných materiálov a technický stav hygienických zariadení. 

 

 Kontakt
Todex Real, s. r. o.
Sládkovičova 6/A
96 001 Zvolen
Slovakia
Telefonické kontakty:
Konateľ:  0908 283 141
Ekonomický úsek:  0905 919 879
Obchodný úsek:  0915 993 297
https://www.todex.sk