VAPER, a.s.

VAPER, a.s.

KOMPLEX, akciová spoločnosť, Žiar nad Hronom, predstavila v roku 1997 svoj "obslužný servis" - škálu služieb pre skvalitnenie pracovného prostredia pre všetky typy organizácií - v ich objektoch, kanceláriách ako aj vo výrobných halách. V súčasnosti ponúkame outsourcing komplexného zabezpečenia objektových služieb ako balík služieb pod novým označením VAPER® objektservis, ako aj výrobu, prenájom a údržbu pracovných odevov VAPER® texervis.

 

Počas šiestich rokov práce prešla firma KOMPLEX a.s. vývojom a zdokonaľovaním svojich služieb tak, aby vyhovoval hlavne domácemu - slovenskému zákazníkovi. Rast firmy, množstvo technických inovácií a sebestačnosť v mnohých, aj výrobných oboroch, sú dôkazom nastúpenia úspešnej cesty za svojimi zákazníkmi.
Spoločnosť VAPER a.s. (nový názov spoločnosti platný od 29.5.2003) je členom Slovenskej asociácie upratovania a čistenia, ako aj členom Spoločenstva práčovní, čistiarní a farbiarní Slovenskej republiky.

Predmety činností
Upratovacie a čistiace služby pre občanov a organizácie
Upratovanie a čistenie v priemysle
Čistenie textílií praním
Chemické čistenie textílií, odevov a šatstva
Celoročný údržba ciest a komunikácií
Údržba zelene, záhradnícke a sadovnícke práce
Stavebné práce vo výškach prevádzané horolezeckou technikou
Maliarske a natieračské práce
Výroba odevov
Prenájom hnuteľných vecí
a iné

Okrem týchto základných činností vyvinul ďalšie špeciálne služby v údržbe a čistení technologických zariadení a budov. V súčasnosti vykonáva servis pre farmaceutický, papierenský a hutnícky priemysel, energetiku ako aj pre finančné inštitúcie a administratívu.

Základnou stratégiou spoločnosti je komplexnosť služieb na mieru prispôsobených konkrétnemu zákazníkovi s dôrazom na pružnosť, kvalitu a hospodárnosť.
Spoločnosť VAPER, a.s. v súčasnosti pôsobí takmer na celom území bývalého stredoslovenského kraja a jej ambície sú sprístupniť svoje služby v ostatných častiach Slovenska. Politika spoločnosti je ústretová znižovaniu nezamestnanosti v regiónoch Slovenska - uprednostňuje miestnu pracovnú silu, vytvára stabilné pracovné miesta s cieľom neustále zvyšovať kvalifikáciu a odbornosť svojich zamestnancov.

Zárukou kvality služieb sú aj zmluvné podmienky a prepracovaný systém kontroly. Ekologickú a hygienickú nezávadnosť používaných prostriedkov garantujú poprední svetoví, ale aj slovenskí výrobcovia. Na všetky použité materiály máme k dispozícii atesty a certifikáty.

VAPER ® objektservis - prijateľné ceny za upratovanie, čistenie a údržbu
Jedným z dôležitých cieľov, ktoré sme si vytýčili je aj minimalizovanie režijných nákladov výrobných podnikov so snahou výrazne odbremeniť zákazníka od činností, ktoré nie sú predmetom jeho podnikania. Pre maximálne pohodlie našich zákazníkom sme našu produktovú radu VAPER© objektservis rozdelili na dve línie: VAPER® cistoservis - služby v upratovaní a čistení, pravidelne vykonávané v objektoch zákazníkov a VAPER® mobilservis, ktorý sa vyznačuje najmä svojou mobilitou, rýchlosťou, dostupnosťou a nonstop servisom.

Náš cieľ - spokojný zákazník
Dokonalé poznanie zákazníkových potrieb a požiadaviek je hlavným cieľom spoločnosti. Pripravujeme pre Vás nové produkty a služby, testujeme nové prípravky a technológie. Zaujímajú nás Vaše názory, pripomienky a návrhy. Tieto potom podrobíme neľútostnej analýze a naše služby prispôsobíme Vašim skutočným prianiam.
Príkladom je spájanie upratovacích a čistiacich prác s údržbárskymi prácami a prácami vo výške, spomínaného hygienického servisu objektov s dodávkami hygienických potrieb, ako aj spojenie dvoch nezávislých produktov: služby práčovne a výroby pracovných odevov do nového produktu - prenájom pracovných odevov.

Spoločnosť VAPER, a.s. ponúka zákazníkom svoju vlastnú koncepciu: "Neprodukujeme len nový tovar alebo služby. Zaujíma nás, ako môžeme prispieť k uľahčeniu a k skvalitneniu Vašej práce a účinne Vám pomáhať udržiavať hygienu a čistotu na pracoviskách, vo výrobných priestoroch, v domácnostiach, alebo kdekoľvek, kde existuje u Vás takáto potreba". A cena je s ohľadom na množstvo starostí spojených s týmito povinnosťami naozaj zaujímavá.

NAPOKON PRESVEČTE SA SAMI A VYŽIADAJTE SI OD FIRMY VAPER - KOMPLEXNÉ INFORMÁCIE O OSTATNÝCH PRODUKTOCH FIRMY

Ďakujeme Vám za prejavený záujem o naše služby a tešíme sa na spoluprácu s Vami.
 

Do rodiny našich zákazníkov patria aj tieto organizácie:

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s., BRATISLAVA
SHP HARMANEC, a. s., HARMANEC
ZSNP FOUNDRY, a.s., ŽIAR NAD HRONOM
DAŇOVÝ ÚRAD, ŽIAR NAD HRONOM
FOUR TRADE, s.r.o., ŽIAR NAD HRONOM
ELMAX ŽILINA, a.s., ŽILINA
JK - CONSENSUS, BANSKÁ BYSTRICA
DOS - DROTÁR, PREVÁDZKA HARMANEC
MUDr. KEHER, ŽIAR NAD HRONOM
IGOR BALÁŽ - TRENDSTAV, ŽIAR NAD HRONOM
F-JAMEXI JÁN MÁDEL ( ČS SLOVNAFT ), ŽIAR NAD HRONOM

 

Ako funguje náš stály čistiaci servis VAPER ® cistoservis
Prichádzame s originálnou koncepciou pri organizácii a riadení našich činností.

Náš postup je:
- Analýza zákazníkových potrieb
- Naplánovanie najvhodnejších postupov a technológií
- Cenová ponuka a zmluvné ujednanie*
- Príprava a realizácia zákazníckeho objektu
- Cyklické vykonanie pravidelných pracovných úkonov
- Pravidelná kontrola a vyhodnocovanie kvality poskytovaných služieb

V praxi to znamená, že náš zákazník presne vie kde, kedy, kto a aké práce v jeho objekte vykonáva. Zárukou okamžitého riešenia všetkých požiadaviek je pracovník - manažér zákazníckych služieb, ktorý sa stará o kvalitu a plynulosť servisu, ako aj o riešenie nových zákazníkových potrieb.

V duchu mobility... VAPER ® mobilservis

Hlavnou myšlienkou pri vytváraní "mobilnej" koncepcie bola dostupnosť a rýchlosť našich služieb. Ide najmä o žiadané "nárazové" čistiace a upratovacie služby pred dôležitými návštevami, po stavebných úpravách, čistenie sklenených plôch a fasád, výškové práce, oživovanie fasád, dlažieb a priemyselných podláh, ako aj menšie stavebné a údržbárske práce. Nad všetkým bdie dispečing a silné technické zázemie. Tu sme si stanovili za hlavný cieľ zladenie nášho servisu s časovými požiadavkami našich klientov, pri súčasnom zachovaní vysokej kvality dodávaných služieb. Výsledkom je spokojný zákazník, ktorý s našou pomocou lepšie zvláda rôzne akcie a udalosti svojej organizácie "za pochodu".
Komplexnosť našej ponuky dopĺňajú služby: údržba zelene, údržba ciest a komunikácií a celoročná starostlivosť o hygienu, ako aj služby deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie.
To všetko vykonávame s najvyššou dôslednosťou a so snahou o minimálne prekážanie našich pracovníkov. Kvalitu našich postupov máme podloženú certifikátmi a štátnymi skúšobňami a v blízkej budúcnosti aj systémom riadenia kvality podľa európskych štandardov (na ktorom pracujeme). Kvalitu používaných čistiacich prostriedkov a chemikálií nám garantujú renomovaní výrobcovia ako sú ECOLAB, JOHNSONDIVERSEY, TATRACHEMA, BANCHEM a iní.

Zabezpečíme dodávky hygienického servisu v prijateľných cenách

Ideálne sa dopĺňajú dve naše služby: starostlivosť o hygienu objektov a hygienický značkový servis spoločností CWS a TORK (zásobníky na toaletný papier, uteráky a tekuté mydlá, náplne do hygienických zásobníkov v rôznych veľkostiach podľa požiadaviek a samozrejme aj s montážou). Takto má náš zákazník 100 %-nú istotu, že osobná hygiena v jeho priestoroch je zabezpečená podľa platných noriem a predpisov.

Čistenie strojov a technologických zariadení

Používanie moderných čistiacich strojov a zariadení je pre komplexnú starostlivosť o čistotu technologických zariadení nevyhnutnosťou. Každá prevádzka vyžaduje osobitý prístup, preto pred začatím cyklických prác analyzujeme druh znečistenia, vhodné postupy, chémiu a médiá. Samozrejmosťou sú aj testovacie cykly na ktorých si overujeme účinnosť navrhnutých postupov. V prípade potreby konzultujeme najvhodnejší postup priamo s výrobcom zariadenia.

 

Čistenie podláh

Pre nás je čistenie podláh doslova vedeckou úlohou. Škála druhov znečistenia sa zdá byť nekonečná. Vyžaduje to od nás odborné znalosti a samozrejme aj moderné "kombajny", bez ktorých by to šlo len veľmi obtiažne. Ako prvé prichádza na rad tzv. hrubé odstránenie často až niekoľkocentimetrových nánosov technologických nečistôt. Potom je našou úlohou udržať podlahy v čistote a v prevádzkyschopnom stave. Táto úloha je pre nás výzvou a neváhame použiť najmodernejšie poznatky z oboru chémie, fyziky a mechaniky, aby sme našim zákazníkom priniesli výborné pracovné podmienky a skvelý imidž po celý deň.

VAPER ® texervis - prenájom pracovných a ochranných odevov
Zákazníci spoločnosti VAPER, a.s. už poznajú výhody systému prenájmu pracovných odevov. To čo vo svete funguje spoľahlivo už roky, je konečne dostupné aj pre slovenských zákazníkov, navyše prispôsobené domácim podmienkam. Získavajú tak možnosť jednoducho vyriešiť problém s obstarávaním pracovných odevov, ich praním a údržbou. Zároveň získavajú garancie nad dodržiavaním noriem a predpisov v tejto oblasti. Tieto totiž preberie na svoje ramená firma, zabezpečujúca prenájom pracovných a ochranných odevov - VAPER, a.s.

Aké výhody sú spojené s využívaním služby prenájom pracovných a ochranných odevov?

- Odborný poradenský servis, prispôsobený potrebám zákazníkov
- Odpadá nutnosť nakupovať vlastné pracovné a ochranné prostriedky a s tým spojené činnosti (výber dodávateľa, nákup, skladovanie, výdaj, zabezpečenie údržby a opráv)
- Čisté pracovné oblečenie vždy poruke
- Na mieru ušité odevy s možnosťou dodatočných úprav
- Jednoduché plánovanie Cash Flow - náš zákazník pozná svoje pravidelné platby
- Plnenie hygienických a bezpečnostných noriem
- Uniformovanosť pracovníkov (lepší imidž, možnosť farebného odlíšenia pre jednotlivé prevádzky, logo, meno firmy...)
- Posilňovanie pozitívneho vzťahu zamestnávateľa so svojimi zamestnancami

Čo získa zákazník využívaním služby prenájom pracovných a ochranných odevov?

- Vyriešený systém zaobstarávania nových pracovných odevov
- Funkčný model zabezpečenia ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov pri práci
- Jednoduché fungovanie - systém úložných a zberných skriniek
- Vyriešený systém skladovania pracovných odevov
- Servis pravidelných výmen čistých odevov za znečistené, zároveň kontrola, opravy a údržba
- Jednoduché predĺženie zmluvy - stačí oznámiť záujem pokračovať v prenájme...

Na Vašich zamestnancoch ostáva už len prezliecť sa do čistého a venovať sa nerušene svojim pracovným povinnostiam.


PRÍLOHY:

VZOR SANITAČNÉHO ROZPISU

Spojovacia chodba

 

pracovné úkony

Ako často

1

pozametať a umyť podlahy

denne

Prízemie

pracovné úkony

Ako často

1

pozametať a umyť podlahy

denne

2

poutierať prach na nábytku

denne

3

pozametať a umyť podlahu chodby a schodišťa

denne

4

umyť podlahy pánskeho a dámskeho WC

denne

5

umyť umývadlá a sociálne zariadenia vo WC

denne

6

vysypať smeti

denne

7

starostlivosť o kvety

denne

8

poutierať parapetné dosky

denne

9

dopĺnať podľa poteby hygienické potreby

denne

10

poumývať dvere

týždenne

11

umyť obklad v sociálnych zariadeniach

týždenne

12

vyleštiť nábytok v kanceláriách

týždenne

13

poometať pavučiny

týždenne

Poznámka:
Podrobný harmonogram rozsahu služieb býva zapracovaný do zmluvy. V dennej praxi sa používajú sanitačné plány. Súčasťou poskytovania služieb je aj prehľadný systém kontroly kvality a vykonávania našich služieb.

 

Environmentálna politika na obdobie 2011-2015

spoločnosť VAPER, a.s. je zameraná na plnenie požiadaviek zákazníka a tretích strán, tak aby vytvorila reálne predpoklady pre plnenie environmentálnych požiadaviek pri poskytovaní služieb našej spoločnosti. Vrcholový manažment stanovil nasledovné programové body:

1.V1. Vrcholový manažment spoločnosti sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre poskytovanie služieb, tak aby boli v súlade s environmentálnymi požiadavkami..

2.2. Vrcholový manažment sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre dodržiavanie príslušných legislatívnych a iných požiadaviek, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť, vrátane požiadaviek vyplývajúcich z environmentálnych aspektov

3.3. Vrcholový manažment spoločnosti sa zaväzuje vytvoriť zdroje na udržiavanie environmentálneho manažérstva v súlade s referenčným dokumentom.

4.4. Vrcholový manažment spoločnosti sa zaväzuje vytvoriť zdroje pre vzdelávanie pracovníkov aby boli spôsobilí plniť environmentálne požiadavky.

Schválené dňa: 20.12.2010

Schválil: Alexander Čakloš
predseda predstavenstva

 

Poštová adresa:

VAPER, a.s.

Priemyselná 12, P.O.BOX 74, 965 63 Žiar nad Hronom
   

Administratívne centrum:

966 22 Lovčica 74

Telefón / fax:
Telefón:

045/673 5000
045/673 5001

Email:

vaper@vaper.sk
https://www.vaper.sk